Ryhmäpuheenvuoro talousarvioesityksestä 3.12.2014

Vihreä ryhmä suhtautui kaupunginjohtajan budjettiesitykseen hyvin kriittisesti. Se sisälsi leikkauksia palveluista, jotka koemme kuntalaisille erittäin tärkeiksi. Lisäksi hoitamalla esimerkiksi lapsuusajan palveluita heikosti kasvatamme varmasti laskua...

Pohdintoja talousarvioneuvotteluista

Talousarvioneuvotteluissa oltiin päästy sopuun kaikkien ryhmien kesken, mutta puheiden määrää tämä ei näyttänyt vähentävän. Tässä katsaus kokoukseen vihreän ryhmän vinkkelistä. Kokous alkoi kaupunginjohtajan esityksellä, joka käsitteli budjettiehdotusta enemmän maan...

Vihreiden talousarviopuheenvuoro 4.12.2013

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Tämän vuoden budjettineuvottelut olivat monella tapaa haastavat. Veroprosentista päättämiseen sisältyi suurta ristiriitaa puolueiden välillä, säästö- sekä toiminnan tehostamispaineet olivat huomattavasti aiempia vuosia...