Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Budjettineuvotteluihin lähdettiin vaikeassa talous- sekä neuvottelutilanteessa, talouden tasapainotus ohjelmapäätös oli jakanut ryhmiä, valtuustossa voittaneen esityksen pohjalta oli kuitenkin lähdettävä rakentamaan ensi vuoden talousarviota. Valtion koronakompensaatiot ovat auttaneet tänä vuonna, mutta ensi vuoden tilanteesta ei monelta osin vielä tiedetä.

Minulle tämän budjettipäätöksen tiukka paikka on se, että niin perusopetukseen, iltapäivähoitoon, avustajaresurssiin kuin oman äidinkielen opetukseen jäi leikkauksia verrattuna tämän vuoden tasoon. Lukioon esitetty leikkaus saatiin kuitenkin torpattua, samoin puolet perusopetuksen osalta. Lisäksi linjattiin, että pienryhmäopetusta ei vähennetä eli niin kutsuttua lähikoulupilottia ei laajenneta ensi vuonna, sillä palaute siitä on ollut hyvin ristiriitaista.

Tilakulujen osuus sivistystoimenkuluista kasvaa entisestään ja olisi syytä vielä kerran selvittää toimivaa ratkaisua kaupungin omille tilavuokrille, jottei synny harhakuvaa, että opetukseen käytetty resurssi kasvaisi kaupungin kasvun kanssa tasatahtiin. Opetuksessa henkilöstöresurssin tulisi seurata lasten ja nuorten määrän kasvua.

Korona-aikana nuoret ovat kärsineet yksinäisyydestä ja osalle etäopinnot eivät ole sopineet tai he eivät ole saaneet riittävästi tukea. On koko yhteiskunnan elpymisen kannalta tärkeää, että nuorten elämänusko ja optimismi säilyy ja kukaan ei jää yksin.

Siksi pidän tärkeänä neuvottelutulosta, jossa esitetty raju 13 prosentin leikkaus torjuttiin lasten ja nuorten harrastustoiminnasta taiteen perusopetuksessa ja nuorisotyöhön lisätään yksi etsivän ja liikkuvan nuorisotyön yksikkö.

Hyvät valtuutetut,

Olen iloinen, että kaupunkirata etenee Espoon keskukseen. Espoon alueita tulee kehittää tasapuolisesti, ei vain kaupunkikeskuksia, vaan myös lähiöitä. Siksi Viherlaakson kirjaston turvaaminen ei vain kirjastoautolla, vaan pysyvällä palvelulla, alueella, jossa terveyskeskus on jo evakossa, neuvola ja useat bussilinjat ovat lakanneet, oli erittäin tärkeä päätös! Kiitos myös asukkaille aktiivisuudesta. Olen varma, että kaikkia lähikirjastoja tullaan puolustamaan vastaavalla tarmolla. Kirjasto on suomalaisten yhteinen olohuone ja sivistyksen symboli.

Vihrelaakson, Jupperin ja Laaksolahden asukkaat ovat olleet aktiivisia myös Lippajärven ja etenkin Pitkäjärven puhdistamiseksi. Budjettineuvotteluissa saimme järvien kunnostamiseen 50 000 euroa. Jotta työ olisi mahdollisimman vaikuttavaa ja vähillä rahoilla saisimme aikaan enemmän, esitän seuraavan valtuustotoivomuksen:

Valtuusto toivoo, että Espoo tiivistää yhteistyötä ympäröivien kuntien kanssa vesistöjen kunnostamiseksi ja mahdollisuuksien mukaan liittyy alueelliseen vesiensuojeluyhdistykseen, jotta näin pääsisi heidän hanketoiminnan ja asiantuntija-avun piiriin. Espoon tulisi myös hakea ympäristöministeriön myöntämää vesiensuojelurahoitusta.

Lisäksi valtuusto toivoo, että vesiensuojelun toimenpideohjelmaa seurataan aktiivisesti ja eteneminen raportoidaan kaupunginhallitukselle ja valtuustoryhmille.