Inka Hopsu

Kestäviä,
ihmisläheisiä
valintoja

 

Olen uusmaalainen kansanedustaja ja espoolainen kunnallispoliitikko. Eduskunnassa toimin ulkoasiain- ja ympäristövaliokunnan sekä ETYJ:n Suomen valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä. Kunnallistasolla johdin Espoon Vihreää valtuustoryhmää kuuden vuoden ajan (2013-2019). Lisäksi olen tehnyt töitä espoolaisen koulutuksen puolesta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtajana. Kesäkuussa 2019 minut valittiin Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi.

Haluan tehdä valintoja sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä.

… jossa kaikille on tarjolla mielekästä tekemistä.
… jossa erilaisuus hyväksytään ja sitä arvostetaan.
… jossa kukaan ei jää yksin ja yhteisöllisyyttä tuetaan.
… jossa tehdään pitkälläkin aikavälillä kestäviä valintoja.

Inka Hopsu

Tasa-arvoinen Suomi

Lapsiperheet tarvitsevat tukea ja työelämän joustoja.

Koulutuksen arvon palautus

Koulutus on hyvinvointivaltion tärkeimpiä tehtäviä ja Suomen menestyksen elinehto.

Työllisyys ja hyvinvointi

Oikeudenmukainen yhteiskunta tarvitsee hyvää sosiaaliturvaa ja työnteon pitää kannattaa aina.

Ilmastonmuutoksen vauhti kiihtyy

Tulevaisuuden sukupolvet arvostelevat meitä sen perusteella, mitä teimme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Globaali vastuu

Maailman kriisien edessä ei saa heittäytyä toivottomaksi ja toimettomaksi.


Ilmianna nuori rauhantekijä!

Suomen YMCA palkitsee nuoren rauhanrakentajan 2000 €:n palkinnolla, jonka suojelijana toimii EU-komissaari Jutta Urpilainen.

Kerro sopivasta ehdokkaasta 31.10. mennessä ja lue lisää: https://t.co/X0AvPcipjC.

#nuortenrauhanpalkinto #YMCA

Saiskos eduskuntaan twitter-seinän, niin pääsisi osallistumaan salidebattiin nykyistä 1min/2h enemmän? #koulutuspolitiikka #keskustelu #eduskunta

Eduskunnan budjettikeskustelu surullista kuultavaa turvapaikkapolitiikan osalta. Kokoomuskin aivan perussuomalaisten linjoilla. #eduskunta #budjetti2020

Iiris Suomela: Kaiken on muututtava, sillä kuolleella planeetalla ei ole sen enempää velkakelloja kuin hyvinvointivaltiotakaan https://t.co/LlOWPXaWhA

Kuukausi aikaa käydä allekirjoittamassa lentoveroaloite!

Nyt loppukiri päälle. Käy allekirjoittamassa aloite tästä:
https://t.co/9d8O521JZD

#ilmastonmuutos #lentovero #kansalaisaloite

#espoo #espoovaltuusto nyt on aika meidänkin edetä pormestarimallin kanssa. "Turkuun esitetään pormestarimallia" https://t.co/NNCJGTFjK3 #pormestarimalli
Inka Hopsu
Inka Hopsu
Hyvää kansainvälistä tyttöjen päivää!

Kansainvälisten ilmiöiden, kuten esimerkiksi ilmastonmuutoksen, haasteet eivät kasaudu tasaisesti ihmisten välille. Naiset ja tytöt ovat yleensä heikoimmassa asemassa, kun elinolot kurjistuvat. Näin on myös lastenoikeusjärjestö Plan International todennut.

16-vuotiaasta Greta Thunbergista on muokkautunut ilmastonmuutoksen vastaisen työn symboli ympäri maailmaa. Hän on antanut kasvot nuorten, ja erityisesti tyttöjen, tekemälle työlle ja vaikuttamiselle. Vaikka Greta ei voittanutkaan Nobelin rauhanpalkintoa, hän on yksi lähihistorian merkittävimmistä henkilöistä.

Onkin erityisen tärkeää, että tytöt osallistuvat maailman muuttamiseen. Se on meidän kaikkien oikeus.

Eduskunnan Tyttöjen oikeudet ja kehitys -verkosto, jonka jäsen olen, kirjoitti mielipidekirjoituksen Helsingin Sanomiin.

Käy lukemassa!

https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006268146.html
Inka Hopsu
Inka Hopsu
Olemme saaneet viime päivinä todistaa surullista kehityskulkua, jossa Turkki on aloittanut maa- ja ilmaoperaation Pohjois-Syyrian kurdialueille.

Turkin sotatoimet aiheuttavat väistämättä humanitäärisen katastrofin ja vaarantavat lukuisia ihmishenkiä alueella.

Vihreän eduskuntaryhmän edustajana kysyin ministeri Skinnarilta:

minkälaisia humanitäärisiä paineita alueelle kohdistuu, ja miten Suomi voi vastata niihin?
Inka Hopsu
Inka Hopsu
Inka Hopsu
Kansainväliset konfliktit heijastuvat eduskunnan portaille asti.

Olemme saaneet viimeisen vuorokauden aikana todistaa surullista kehityskulkua Pohjois-Syyriassa, jossa Turkki on aloittanut ilmaiskujen lisäksi maaoperaation nk. "turvavyöhykkeen" luomiseksi. Vihreässä eduskuntaryhmässä olemme erityisesti huolissaan alueen humanitaarisesta tilanteesta ja siviilien ihmisoikeuksista.

Eduskuntatalon portailla oli tänään mielenosoitus. Hivenen mediahuomion ulkopuolelle viime aikoina on jäänyt Irakin poliittinen tilanne. Kansa vaatii muutosta korruption, työttömyyden ja heikkojen julkisten palvelujen takia. Mielenosoitukset ovat olleet veriset, mm. Irakin hallinnon turvallisuusjoukot ovat syyllistyneet liialliseen voimankäyttöön. Lisäksi oli aistittavissa irakilaisten huoli turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksien neuvottelujen jatkamisesta.

Puhuin tilaisuudessa ja korostin suomalaisen turvapaikkajärjestelmän korjaamista, mikä on työn alla. Nykyinen hallitus on tekemässä tuntuvia parannuksia lupakäsittelyn laatuun ja entisten käsittelyjen ruuhkan purkuun. On epäinhmillistä, että Suomen hyvinvointivaltiossa ihmiset ovat joutuneet odottamaan päätöstä useita vuosia.

Korostin myös kaikista olennaisinta:

ketään ei saa palauttaa hengenvaaraan tai sellaiseen maahan, jossa uhkaa vaino, epäinhimillinen kohtelu tai kidutus.
Inka Hopsu
Inka Hopsu is in Marrakech.
Viimeiset kolme päivää olemme ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen syysistunnossa käyneet tiivistä keskustelua yhteisen ymmärryksen ja vision saavuttamiseksi niin ilmastonmuutoksen ja muuttoliikkeen vaikutuksista turvallisuuteen kuin työstä uskontoon perustuvaa syrjintää ja vihapuhetta vastaan. Tämän kokouksen erityinen fokus on ollut Välimeren alueessa ja yhteistyöstä Afrikan alueella. Yhteinen keskustelu luo ymmärrystä ja pohjaa päätöksille ja toimenpiteille.

Aikana, jolloin demokratia ja oikeusvaltiokehitys ovat ottaneet takapakkia ja ilmastonmuutoksen seurauksien vaikutukset kiristävät turvallisuustilannetta on parlamentaarikkojen kokoontuminen yhteen toisten kantoja kuulemaan ja ratkaisuja etsimään tärkeää.

Kuvissa Suomen delegaatio työssään.

#etyj #osce #oscepa #climatechange #environmentalmigration #africa #afrikka #euromediterranian #välimeri #interreligiousdialogue @ Marrakech
Inka Hopsu
Inka Hopsu
Terveisiä sateisesta Strasbourgista!

Euroopan neuvoston kokouksessa tuin puheenvuorossani oikeusasiamiehen roolin ja toiminnan vahvistamista kaikissa Euroopan neuvoston jäsenmaissa.

Oikeusasiamiesinstituutio toimii 140 maassa, mutta oikeusasiamiehille annettu toimivalta ja rahoitus vaihtelevat suuresti. Euroopan neuvoston perustuslakiasioita käsittelevä asiantuntijaelin Venetsian komissio on tänä vuonna laatinut suosituksen siitä, miten oikeusasiamiesten asemaa voisi suojella ja edistää. Oikeusasiamiesinstituutiota uhkaavat muun muassa nimitysten politisoituminen, tiedonsaannin vaikeutuminen ja oikeusasiamiesten toimivallan kaventaminen.

”Tämän vuoksi olisi tärkeää, että Euroopan neuvostolla olisi yhteiset standardit ja myös keinoja valvoa, miten jäsenvaltiot noudattavat Venetsian komission suosituksia. Tästä hyödyttäisiin erityisesti niissä tilanteissa, kun valtio omalla toiminnallaan uhkaa oikeusasiamiehen asemaa ja riippumattomuutta.”

Ensi vuonna on Suomessa merkkipäivä: oikeusasiamies-instituutio täyttää meillä jo 100 vuotta!

Lue koko puhe täältä: https://www.inkahopsu.fi/puheeni-euroopan-neuvostossa-oikeusasiamiesinstituutioista/
Inka Hopsu
Inka Hopsu
Václav Havel -ihmisoikeuspalkinto jaettiin eilen Euroopan neuvoston kokouksessa seitsemättä kertaa. Sen saivat uiguurien oikeuksia puolustava elinikäiseen vankeuteen tuomittu intellektuelli Ilham Tohti ja Balkanilla toimiva nuorten rauhan verkosto Youth initiative for human rights (YIHR). Niin uiguurien asema kuin nuorten rooli ihmisoikeus ja rauhan työssä ovat äärimmäisen tärkeät valinnat myös temaattisesti, ei vain peräänantamattomien toimijoidensa puolesta.

Neuvoston raportoijan roolin myötä sain haastatella palkittuja nuoria. Kiitän rohkeudesta, ennakkoluulottomuudesta ja selvänäköisyydestä, jolla ylitätte raja-aitoja ja haastatte vanhan vihamielisen narratiivin. Kohtaamiset, traumojen käsittely ja yhteisen tulevaisuuden vision luominen saavat toivottavasti mukaan kasvavan joukon nuoria, vaikka kuulemani mukaan nationalistinen ajattelu ja vanhat kaunat nostavat Balkanilla päätään jälleen ns. frozen conflict -tilanteessa. Voimaa ja rohkeutta työhönne!

#vaclavhavel #humanrights #ihmisoikeudet #nuoret #rauha #turvallisuus #youth #peace #security #2250 #youth4peace #youthpeacesecurity #councilofeurope