Inka Hopsu

Kestäviä,
ihmisläheisiä,
valintoja

Olen uusmaalainen kansanedustaja ja espoolainen kunnallispoliitikko. Eduskunnassa toimin ulkoasiain- ja valtiovarainvaliokunnan sekä ETYJ:n Suomen valtuuskunnan varsinaisena jäsenenä. Kunnallistasolla johdin Espoon Vihreää valtuustoryhmää kuuden vuoden ajan (2013-2019). Lisäksi olen tehnyt töitä espoolaisen koulutuksen puolesta Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan varapuheenjohtajana. Kesäkuussa 2019 minut valittiin Espoon kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi. Nykyisin toimin kaupunginvaltuuston yhtenä varapuheenjohtajista. 

Haluan tehdä valintoja sellaisen yhteiskunnan puolesta, jossa jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan elämäänsä.

… jossa kaikille on tarjolla mielekästä tekemistä.
… jossa erilaisuus hyväksytään ja sitä arvostetaan.
… jossa kukaan ei jää yksin ja yhteisöllisyyttä tuetaan.
… jossa tehdään pitkälläkin aikavälillä kestäviä valintoja.

Inka Hopsu

KUNTAVAALIT 2021

Olen ehdolla Espoossa!

Katso teemat, tapahtumat, kuvat ja tue minua tai tule mukaan.

 

Tasa-arvoinen Suomi

Lapsiperheet tarvitsevat tukea ja työelämän joustoja.

Koulutuksen arvon palautus

Koulutus on hyvinvointivaltion tärkeimpiä tehtäviä ja Suomen menestyksen elinehto.

Työllisyys ja hyvinvointi

Oikeudenmukainen yhteiskunta tarvitsee hyvää sosiaaliturvaa ja työnteon pitää kannattaa aina.

Ilmastonmuutoksen vauhti kiihtyy

Tulevaisuuden sukupolvet arvostelevat meitä sen perusteella, mitä teimme ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Globaali vastuu

Maailman kriisien edessä ei saa heittäytyä toivottomaksi ja toimettomaksi.

No Tweets available. Login as Admin to see more details.
Inka Hopsu
Inka Hopsu
Turkin päätös erota Istanbulin sopimuksesta on iso takaisku naisten oikeuksille

Pidin Euroopan neuvoston yleiskokouksessa puheenvuoron Turkin tilanteesta ja päätöksestä erota Istanbulin sopimuksesta. Olen todella huolissani kansalaisyhteiskunnan tilan kaventumisesta, ihmisoikeuspuolustajien, poliitikkojen ja journalistien työn estämisestä ja useiden kansalaisten oikeuksien ja vapauksien rajoittamisesta.

Turkki ilmoitti aiemmin tänä vuonna eroavansa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa, lähisuhdeväkivaltaa ja syrjintää torjuvasta kansainvälisestä Istanbulin sopimuksesta. Päätös tehtiin ilman parlamentin päätöstä. Istanbulin sopimus on maailman ensimmäinen laaja-alainen sopimus, jonka tarkoituksena on ollut ennaltaehkäistä ja poistaa perheessä tapahtuvaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Turkin päätös irtautua sopimuksesta on surullista jatkumoa maan muutenkin vaikeaan ihmisoikeustilanteeseen.

Istanbulin sopimus hyväksyttiin suojelemaan naisia väkivallalta ja Turkki oli ensimmäinen sopimuksen allekirjoittanut maa. Vallassa olivat samat ihmiset ja puolue kuin nytkin. Maailman terveysjärjestön mukaan vähintään 38 % naisista Turkissa on joutunut perheväkivallan uhriksi. Vaikka maan virallisia tilastoja ei ole, naisjärjestöt ovat raportoineet lisääntyvästä perheväkivallasta pandemian aikana. Myös kasvaneet yhteydenotot auttaviin puhelinpalveluihin tukevat tätä tietoa. Maan kansalaisjärjestöjen tietojen mukaan noin 300 naista kuoli Turkissa perheväkivallan uhrina vuonna 2020. Luku on karmea ja vaatii toimia, ei niistä irtisanoutumista.

Lisäksi Turkissa perheväkivallan uhreille on tarjolla vain vähän tukea. Turkin hallitus ei ole ottanut aktiivista roolia naisten aseman parantamiseksi – päinvastoin!

Naisten oikeudet ovat ihmisoikeuksia ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille. Euroopan neuvostossa meidän tehtävämme on puolustaa kansalaisia ja voimakkaasti torjua kaikkia yrityksiä heikentää kansainvälisten sopimusten ja ihmisoikeuksien asemaa.
Inka Hopsu
Inka Hopsu is at Eduskunta - Riksdagen.
Eduskunta - Riksdagen
Hallitus on saanut sovittua kulttuuri-, liikunta- ja tapahtuma-alalle jaettavasta 230 miljoonan euron tukipaketista.

Koronarajoitukset ovat kohdelleet kulttuurialaa poikkeuksellisen ankarasti. Monet ammattilaisfreelancerit ovat jääneet tähän asti kokonaan ilman tukia, vaikka tulot ovat rajoitusten vuoksi kadonneet. Tukipaketti tuli siis suureen tarpeeseen, ja se onkin kokoluokaltaan nyt merkittävä.

Tapahtumien vaikutukset työllisyyteen ovat suuret. Ennen kuin artisti nousee lavalle, tarvitaan ihmisiä myymään lippuja, suunnittelemaan valaistusta ja kantamaan kaiuttimia, ja tapahtumien ympärille kerääntyy myös paljon ravintola- ja majoitustoimintaa.

Tapahtuma-ala työllistää paitsi 20 000 työntekijää, myös 175 000 tilapäistä työntekijää.
Tapahtumatakuun kestoa pidennetään vuoden loppuun ja tuen omavastuuta pienennetään merkittävästi. Tällä tuodaan näkymää kulttuuri- ja tapahtuma-alalle tulevasta ja luodaan edellytyksiä suunnitella kulttuurikesää ja -syksyä.

Osana pakettia edistetään myös liikuntaa ja urheilua. Moni nuori ja aikuinen on jäänyt pois urheiluseurojen ja liikuntajärjestöjen toiminnasta koronaepidemian vuoksi, mutta niillä on äärimmäisen tärkeä tehtävä saada suomalaiset taas liikkeelle. Mahdollisuus liikuntaan ja harrastuksiin tukee myös nuorten mielenterveyttä.

Olen iloinen, että
🍀mittaluokaltaan esitys on aiempaa merkittävästi suurempi.
🍀freelancereiden tukien koko ja tukien oikeudenmukainen kohdentuminen ja jakoperusteet ovat kehittyneet
🍀tapahtumatakuun toimivuus lausuntokierroksesta parani ja mitkään toimijat eivät nyt toivottavasti jää väliinputoajiksi.

Tärkeää on, että tapahtumat saadaan mahdollisimman nopeasti auki erilaiset riskit ja erot alueellisessa tautitilanteessa huomioiden, ja että kulttuuri- ja tapahtuma-alan toimijoilla on riittävä toimeentulo ja turva tulevaisuuden suunnitteluun.

https://valtioneuvosto.fi/-/10616/hallitus-linjasi-tukipaketista-k

#kulttuuri #taide #tapahtumateollisuus #tapahtumaala #vihreät #näyttely #liikunta #urheilu #taiteenperusopetus #museot #teatteri #ooppera #oopperabaletti #tanssi #musiikki #konsertti
Huikea #liisakruusmägi kuvassa
Inka Hopsu
Inka Hopsu
Kehysriihestä tarvitaan koulutuksen jälleenrakennuksen elementit

Nyt päätettävässä kehysriihessä linjataan, kuinka Suomi elpyy koronasta pitkällä aikajänteellä. On tehtävä tärkeitä päätöksiä, millä tulevaisuuden elinvoima ja kestävyys turvataan, niin ilmasto- kuin työllisyysratkaisut vaativat reippaita askelia.

Tulevaisuuden potentiaalimme on kuitenkin suuresti siinä, kuinka nuoremme voivat, oppivat ja osaavat. Koronan tuoma etäaika on kerryttänyt lasten, nuorten ja opiskelijoiden hyvinvointi- ja oppimisvelkaa kohtuuttomasti. Tämän velan umpeen kuromiseksi tarvitaan pitkäjänteinen suunnitelma ja riittävät panostukset koulutukseen, oppimiseen ja henkilökohtaiseen tukeen.
Tämä tarkoittaa, että oppilas- ja opiskeluhuoltoon, oppilaiden ja opiskelijoiden kohtaamiseen ja yksilölliseen tukeen on kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa riittävät resurssit.

Kehyksessä on varmistettava, että koulutuksen jälleenrakennuspaketin jatkuvuus on turvattu koko kehyskaudeksi. Hallitusohjelmassa tehdyistä päätöksistä ei ole varaa lasten, nuorten ja opiskelijoiden osalta tinkiä, vaan on tiedostettava kasvanut palvelutarve.

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/kehysriihesta-tarvitaan-koulutuksen-jalleenrakennuksen-elementit/
Inka Hopsu
Inka Hopsu is at Eduskunta - Riksdagen.
Eduskunta - Riksdagen
Hienoja uutisia!!

Uudellemaalle perustetaan 96 uutta luonnonsuojelualuetta. Suojeltavana kohteena mm. Espoon Elfvikin ihanat metsät ja Helsingin Vallisaaren arvokas keidas kaupungin lähellä. Yhteensä uusia luonnonsuojelualueita perustetaan noin 8 200 hehtaaria.

Kaikki nyt suojeltavat alueet on hankittu jo aiemmin valtiolle suojelutarkoitukseen.

Kirkkonummella sijaitseva Porkkalan luonnonsuojelualue sekä Uudenmaan maakunnan eräät laajat merelliset suojeluun varatut alueet on tarkoitus perustaa luonnonsuojelualueeksi myöhemmin erillisillä valtioneuvoston asetuksilla.

Suojeltavien kohteiden joukossa on nyt niin vanhoja metsiä, boreaalisia lehtoja, soita, niittyjä, sisävesiä kuin merellistä luontoa. Suojelupäätökset antavat paremman mahdollisuuden monelle uhanalaiselle lajille. Esimerkiksi Rörstrandin, Kummelbergin, Metsäkulman ja Finnträskin laajat vanhojen metsien alueet ovat monien vaateliaiden sammal-, jäkälä- ja kääpälajien elinympäristöä. Hangon Täktominlahden suojelualueet puolestaan ovat tärkeitä levähdyspaikkoja muuttolinnuille.

Alueet ovat upeita ulkoiluun ja se on mahdollista jatkossakin! Samalla ne palvelevat jatkossa myös tutkimusta ja opetusta.

#luonnonsuojelu #luonto
#luontoretki #uusimaa #villaelfvik

Kuva Helsingin Vallisaaresta: Katri Lehtola / Metsähallitus
Inka Hopsu
Inka Hopsu is at Eduskunta - Riksdagen.
Photos from Inka Hopsu's post
Eduskunta - Riksdagen
Vaalikauden puolivälinkrouvi! Kuvista päätellen vauhtia on riittänyt, hyviä kollegoja ja erilaisia työtehtäviä, niin Suomessa kuin maailmalla, valiokunnissa (ympäristö, ulkoasiat, valtiovarat, sivistys, suuri valiokunta, puolustusvaliokunta), ETYJ:ssä, Euroopan neuvostossa, vaalitarkkailuissa, työryhmissä, parlamentaarisissa ryhmissä, omassa ryhmässä, puolueessa, kouluissa, puheenjohtajana, jäsenenä, vierailijana jne

Kukaan ei arvannut kaksi vuotta sitten vaalituloksia jännittäessä, millainen poikkeusvuosi mahtuisi vaalikauteen. Voi toivoa, että tämän jälkimmäisen vuoden yksinäisempi työmoodi palaa loppukautta kohden jälleen yhteisöllisemmäksi. Päätöksenteossa kuitenkin olennaista on vuoropuhelu, toisten näkemysten tuntemus ja toimivan kompromissin ja tasapainon löytyminen. Ei se yhtä helppoa ole tällaisena aikana.

Sote-uudistus, oppivelvollisuuden laajennus, ilmastonmuutoksen torjunta, kehitysyhteistyön rahoituksen tiekartta, oppilashuollon mitoitukset, ulkopoliittinen selonteko, budjettiriihet, veikkauksen tulon vähenemä, luonnonsuojelu, turvapaikkapolitiikka, lähes kaikki on saanut myös koronan tuoman tarkastelukulman.

Päätöksiä pitää saada aikaan, omaa ryhmää ja hallitusta kirittää, tukea ja sparrata. Etenkin valiokunnissa poimia asiantuntijoiden osaamisesta oleellinen, kysyä ja neuvotella. Kirjoittaa, kuunnella ja kohdata, soitella, viesteillä ihmisten kanssa ja vierailla, kun taas voi. Äänestääkin joskus ja pitää puheita päivittäin. Somettaa ja vastailla toimittajille. Ja koittaa pysähtyä ja perehtyä. Tehdä yhteistyötä poliitikkojen lisäksi avustajan, eduskunnan henkilökunnan, ryhmäkanslian, ministeriöiden jne kanssa.

Ja väliin muistaa iloita ja nauttia tästä mahdollisuudesta oppia, nähdä ja vaikuttaa. Ja hienoa on, että kaiken tämän voi jakaa hienojen kollegojen ja ystävien kanssa.

#työ #eduskunta #hengästyttää
#politiikka #ystävyys #vihreät #oppimisenilo
Inka Hopsu
Inka Hopsu
Nuorilla on oltava aktiivinen rooli rauhanrakentamisessa

Tällä viikolla Euroopan neuvoston kulttuurikomitea hyväksyi yksimielisesti valmistelemani raportin liittyen nuorten roolin vahvistamiseen konfliktien ehkäisemisessä ja ratkaisemisessa (“Strengthening the role of young people in the prevention and resolution of conflicts"). Seuraavaksi raportti siirtyy pysyvän komitean tai yleiskokouksen lopulliseen käsittelyyn.

Raportin keskeinen sisältö korostaa nuorten roolia rauhanrakentamisessa. Nuoret on otettava mukaan aktiivisena osallistujana rauhanneuvotteluihin. Yhteiskuntarauhan ylläpitämiseksi nuorille tulisi opettaa empatia-, sovittelu- ja medialukutaitoa sekä ihmisoikeuksia jo varhaisessa vaiheessa. Nämä taidot antavat nuorille työkaluja ratkaista haastavia tilanteita myös tulevaisuudessa.

Raportin valmistelussa kävi selväksi, että yksi suurin syy, miksi nuoret eivät ole osallisina rauhantyössä, on se, että he puuttuvat perinteisistä päätöksenteon pöydistä. Poliittiset päätökset vaikuttavat hyvin usein välittömästi tai välillisesti nuorten elämään. Tämän takia, nuorten ääntä tulisi lisätä poliittisessa päätöksenteossa ja kysyä heidän näkemyksiään ja ajatuksiaan asioista, jotka vaikuttavat heihin nyt tai tulevaisuudessa. Esimerkiksi ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan nuoriin ja tuleviin sukupolviin huomattavasti enemmän kuin nyt päättävinä olevien. Tästäkin syystä nuorten näkemys tulisi ottaa huomioon.

Rauhan ja turvallisuuden kysymyksiä ei tule ymmärtää vain äärimmäisinä ilmiöinä, sota- ja konfliktialueilla tapahtuvina. Rauha ja turvallisuus merkitsevät nuorille myös mahdollisuutta osallistua avoimeen, vapaaseen ja demokraattiseen yhteiskuntaan. Nuorten osallistuminen rauhanprosesseihin ei siis yksistään riitä. Heillä tulee olla mahdollisuus osallistua kaikkiin prosesseihin ja päätöksiin, jotka vaikuttavat nuoriin ja yhteiskuntaan laajemmin. Siksi raportin yhteydessä esitin myös nuorisoedustuksen päättämisestä myös Euroopan neuvoston komiteoissa. Tämän youth seat:n Tai nuorisokumppanuusstatuksen valmistelu eteni myös komitean päätöksellä.

https://pace.coe.int/en/news/8245/strengthening-youth-participation-in-conflict-resolution-and-political-processes