Paperittomien terveydenhuolto

Valtuustopuhe 21.11.2016 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Tein noin vuosi sitten aloitteen paperittomien terveydenhuollon ratkaisemisesta Espoossa. Kiitos seikkaperäisestä vastauksesta ja kiitokset lautakunnalle ja kaupunginhallitukselle aloitteen...

Puoluekokouspuhe kotouttamistoimenpiteistä

Arvoisa puheenjohtaja, hyvä puoluekokousväki, Sitten viime puoluekokouksen olemme kaikki varmasti kunnissa, joissa toimimme kohdanneet suuren turvapaikanhakijamäärän ja toimet ja päätökset, joita se meiltä vaatii. Puoluevaltuuskunta otti heti työnsä alkuun vahvasti...