Vihreä ryhmä suhtautui kaupunginjohtajan budjettiesitykseen hyvin kriittisesti. Se sisälsi leikkauksia palveluista, jotka koemme kuntalaisille erittäin tärkeiksi. Lisäksi hoitamalla esimerkiksi lapsuusajan palveluita heikosti kasvatamme varmasti laskua tulevaisuudessa. Halusimme budjettiratkaisusta pitkäjänteisen ja tulevaisuuteen katsovan. Veronkorotus oli meillä näistä suurista palvelutarpeista johtuen tulonlisäyskeinona yksi varteenotettava vaihtoehto. Suoraan sanoen lähtökohdat budjettisovulle eivät olleet loistavat.

Ryhmä kuitenkin katsoi, että taloudellisesti tiukkoina aikoina, kun palveluista joudutaan tinkimään on erittäin tärkeää, että talousarvio-ohjaus ei jää harvojen ryhmien käsiin. Näin ollen pyrimme saamaan neuvottelutuloksen, joka turvaa mahdollisimman hyvin kriittisiksi kokemamme palvelut ja ohjaa investointikehitystä suuntaan, jossa kaupungin kasvava lapsimäärä huomioidaan.
Koska kävin jo neuvottelujen vetäjän roolissa läpi hieman talouden yleistä tilannetta, nostan tässä puheenvuorossa erityisesti vihreille tärkeitä saavutuksia.
 
Palveluiden kriittisimpiin leikkauksiin olimme puuttuneet jo lautakuntavaiheessa aktiivisesti. Tämän vuoksi menettely, jossa kaupunginjohtajan esitys sisälsi 10 miljoonan euron lisäleikkaukset kehyksestä päättämisen ja  lautakuntien tekemien priorisointien jälkeen oli vihreistä huono tapa toimia.  Toimialojen valmistelu näille lisäesityksille oli myös hyvin kevyttä ja nopeasti tehtyä. Jatkossa tällaista menettelyä ei soisi enää tulevan vastaan. Nyt näihin säästöesityksiin on pyritty puuttumaan pöytäkirjamerkinnöin, esimerkiksi sivistystoimen osalta kirjasimme: ”Rekrytoinnit toteutetaan ilman tarpeettomia viivytyksiä ja lähtökohtana pidetään pätevän henkilökunnan palkkaamista.”
 
Investoinneissa teimme esityksen sivistystoimen esitysten mukaan usean koulu- ja päiväkotihankkeen aikataulun nopeuttamisesta käyttötarvetta paremmin vastaavaksi. Tätä mahdollisuutta selvitetään ja nämä hankkeet kirjattiin pöytäkirjaan. Koulujen ja päiväkotien toimintaa pyrimme helpottamaan myös satsaamalla lisärahoitusta elinkaarta pidentäviin korjaushankkeisiin. Kaupunginjohtajan esityksessä näihin oli varattu 3 miljoonaa euroa, saimme summan yli tuplattua. Tämä tulee todella tarpeeseen.
Vihreistä on tärkeää, että niin luonnosta kuin rakentamastamme omaisuudesta pidetään huolta, se on myös kestävää talouden pitoa. Tämän vuoksi esitimme lisärahoitusta heikossa kunnossa olevien urheilupaikkojen ja kenttien korjaukseen. Tähän saimme 300 000 euroa.
 
Kestävää on myös ennaltaehkäisevistä palveluista huolehtiminen. Tämän vuoksi haimme ja saimme lisäsatsauksia koulunkäyntiavustajien ja eritysiopetukseen esitettyjen leikkausten poistamiseen sekä sosiaalitoimen puolella olevaan perhetyöhön, sekä seurakuntayhtymän kanssa toteutettavaan perheneuvontaan, joka on esimerkiksi erotilanteissa perheille todella tarpeellinen tuki.
 
Päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa mennään jo todella tiukoin resurssein. Perheet reagoivat voimakkaasti kaupunginjohtajan ehdotukseen Espoo-lisän poistamisesta. Vihreät ei halunnut kohdistaa lapsimäärän kasvavaessa yhtään leikkauksia lapsiin ja nuoriin. Heidän palveluistaan huolehtiminen on vielä investointejakin parempi satsaus tulevaisuuteen. Myös iltapäivähoitoon, mikä ei tänäkään vuonna riittänyt kaikille toisluokkalaisille esitettiin leikkauksia. Nämä saimme torjuttua ja lisäksi saimme pienen, mutta tarpeellisen lisäyksen asukaspuistotoimintaan, joka tukee iltapäivähoidon rinnalla pienten lasten pitkiä iltapäiviä.
 
Espoossa etsitään talouden tasapainotus ja tuottavuusohjelman myötä hyviä rakenteellisia uudistuksia kunnan palveluissa yhä tulevina vuosinakin. Vanhusten hoidossa kotipalvelun ja omaishoidon lisääminen ja samalla laitoshoidon vähentäminen on tällainen järkevä suunta. Miedän tulee kuitenkin turvata hyvä muutos, jossa korvaavaa edullisempaa palvelua on riittävästi ja laadukkaana tarjolla. Tämän vuoksi pidämme lisäyksiä vanhuspalveluihin todella tärkeinä.

Vihreät näkevät, että Espoon kannalta erittäin tärkeää on säilyttää vaikeassa tilanteessa ossaava ja motivoitunut henkilöstö, joka pystyy viemään läpi tatu-ohjelman edellyttämiä muutoksia.
Kuntalaisten ja päättäjien vaikutusmahdollisuuksia tulee myös vahvistaa. Tästä teemasta teimme useita konkreettisia muutoksia ja pöytäkirjamerkintöjä. Tärkeimpänä haluan nostaa kunnan taloudessa ja palveluissa merkittävän osan, ICT-hallinnon, luottamushenkilöohjauksen puutteen. Esitämme, että luottamushenkilöorganisaatiota valmisteltaessa selvitetään mahdoliisuus ICT-jaoksen perustamiseen.
Espoon kireä taloustilanne vaatii tuloksekasta työllisyyspolitiikkaa, rakenteellisia tuottavuustoimia, onnistunutta maapoliittista ohjelmaa, mutta näiden rinnalla myös asiantuntevia ja humaaneja valintoja kuntalaisten hyvinvointipalveluiden säilyttämiseksi.