Koulutus kehitysyhteistyön painopisteeksi

Näin vaalien alla ja taloudellisen matalapaineen aikana puolueet ovat esittäneet leikkauslistoja valtion talouden tasapainottamiseksi. Perinteisesti esiin on nostettu jälleen leikkaukset kehitysapumäärärahoihin. Kehitysyhteistyö on helppo kohde. Kansalaiset voi saada...

Parempi koulutus – parempi maailma

Suomen koulutusosaamista tulisi käyttää nykyistä enemmän myös kehitysyhteistyössä. Peruskoulumme menestyksestä on paljon opittavaa, vaikkei järjestelmäämme sellaisenaan voikaan siirtää. Koulutus ja sen tuoma elinkeino ovat tapoja ehkäistä radikalisoitumista ja nuorten...

Opettaja on lääke valtion haurauteen

Julkaistu Keskisuomalaisessa 10.7.2014 Koko maailman väestöstä viidennes on 5–14 -vuotiaita lapsia ja varhaisnuoria. Heistä valtaosa asuu hauraissa valtioissa, joiden tunnusomaisia piirteitä ovat demokratian toimimattomuus, korruptoituneisuus, taloudellinen epävakaus,...