Lasten ja nuorten hyvinvointi on turvattava panostamalla oppilashuoltoon lähipalveluna, lisäämällä nuorisotyötä kouluille sekä vahvistamalla moniammatillista yhteistyötä nuorten palveluissa. Kiusaamisen ja väkivallan vastaisen työn pitää jatkua, jatkua voisi myös sitä viime kaudella ohjannut parlamentaarinen pyöreä pöytä. 

Opiskeluhuolto siirtyi kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa, mikä aiheutti laajaa vastusta. 

— Pelkona oli, että opiskeluhuolto etääntyisi koulujen ja oppilaitosten arjesta ja yhteistyö hankaloituisi, siksi itse vastustin alunperin siirtoa. Osittain nämä pelot ovat valitettavasti toteutuneet, toki ollaan vasta muutoksen alussa. Siirtoa puolustettiin mm. opiskeluhuollon alueellisten erojen kaventamisella ja paremmalla yhteistyöllä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Myös nämä tavoitteet ovat ainakin osittain kuullun perusteella toteutuneet, toteaa Vihreiden kansanedustaja, opettajataustainen Inka Hopsu.

— Nyt hallitus selvittää koulujen psykologien ja kuraattoreiden siirtämistä takaisin kuntiin. Perusteluna on mutkattoman aikuisten yhteistyön varmistaminen kouluilla. Siirto vaatisi ainakin oppilas- ja opiskelijahuoltolain muuttamista, mutta myös muutoksia hyvinvointialueiden ja kuntien rahoitukseen, Hopsu jatkaa. 

Psykologiliiton mukaan koulupsykologit ovat joutuneet paikkaamaan hyvinvointialueilla muussa työssä olevia psykologeja ja hoitamaan heidän tehtäviään. Psykologiliiton mukaan tiedonkulku sosiaali- ja terveydenhuoltoon on parantunut, mutta huonontunut joissain tapauksissa kouluyhteisön sisällä. Joillakin alueilla on ollut esimerkiksi ongelmia tiedonkulussa, kuten pääsyssä Wilma-järjestelmään. 

— Sujuvan tiedonkulun varmistaminen opettajien, perheiden ja oppilashuollon välillä on oleellista koulun työn onnistumiseksi.

— Pula nuoriso- ja koulupsykologeista haastaa työtä ja tarpeellisiin mitoituksiin ei päästä. Aluehallintovirastojen tulisi valvoa ja varmistaa, että hyvinvointialueet ryhtyvät konkreettisiin toimenpiteisiin järjestääkseen opiskeluhuollon palvelut lain mukaisesti. Etenkin tätä henkilöstönriittävyyttä pitäisi kyetä ratkomaan edestakaisten hallintouudistusten sijaan, Hopsu muistuttaa.

— On myös huomioitava, että hyvinvointialueet ovat olleet toiminnassa vasta hieman yli vuoden, muutos edestakaisin kuormittaa vielä lisää. Nopeampi ja tehokkaampi ratkaisu palveluiden sujuvuuden sekä saatavuuden varmistamiseen kouluissa olisi lakiin kirjattu velvollisuus opiskeluhuoltopalvelujen järjestämisestä lähipalveluina, jatkaa Hopsu. 

Lasten ja nuorten väkivalta on jälleen noussut julkiseen keskusteluun, huoli ja ongelmat ovat kyllä olleet koko ajan olemassa. Kiusaaminen ja väkivalta lasten ja nuorten keskuudessa on lisääntynyt. Esimerkiksi alle 15-vuotiaat tekevät väkivallantekoja ennätyksellisen paljon ja väkivaltatilanteet kouluissa ovat lisääntyneet vuodesta 2015 alkaen. 

-Marinin hallituksen aikana järjestettiin kiusaamisen vastainen parlamentaarisesti kattava pyöreä pöytä. Tätä kannattaisi jatkaa ja varmistaa, ettei kiusaamisen ja väkivallan vastaisessa työssä herpaannuta hetkeksikään, Hopsu vaatii. 

— Ymmärrystä nuorten tilanteesta tarvitaan, kun kuntatalouden rahoitusuudistuksia viedään läpi. On varmistettava, että säästöt eivät kohdennu lasten ja nuorten palveluihin. 

— Tarvitsemme lisää koulunuorisotyötä sekä yhteisöpedagogeja kouluille. He ovat lähellä lasten ja nuorten arkea ja pystyvät reagoimaan nopeasti lasten huoliin ja esimerkiksi kiusaamistilanteisiin. He tekevät myös merkittävää ennaltaehkäisevää yhteisöllistä työtä. Tämä vapauttaa myös opettajan työaikaa opetukseen, Hopsu vaatii.

THL:n kouluterveyskyselyn mukaan lasten ja nuorten ahdistuneisuus on on neljässä vuodessa lisääntynyt merkittävästi. Kahdeksassa vuodessa myös lasten kokemus terveydentilastaan on heikentynyt, erityisesti tyttöjen osalta. 

— Pieni joukko lapsista oireilee niin vakavasti, ettei heitä voi hoitaa kotona tai sijaisperheessä ja lastensuojelulaitoksissa he joutuvat pallottelukierteeseen, mikä ei ainakaan auta heidän hyvinvointiaan, myöskään sairaalakoulupaikkoja ei löydy riittävästi. Toivotan tervetulleeksi myös lapsiasiavaltuutetun esityksen lapsille ja nuorille perustettavista moniammatillisista hybridiyksiköistä, joissa yhdistyisivät lastensuojelun, lasten- ja nuorisopsykiatrian sekä erityisopetuksen osaaminen. Tällaista ratkaisua on vihreissäkin esitetty jo pidempään, päättää Hopsu.