Blogi – Paperit­to­mien terveyden­huollon takaaminen kannattaa ja tulee viedä maaliin (30.09.2022)

Täysistunnon puheenvuoro: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2 §:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20 §:n muuttamisesta (13.9.2022)

Arvoisa puhemies!Kiitos ministerille, että tämä vuosia tarvittu laki lopulta etenee. On aika korjata aiemmin tapahtunut virhe.  Suomea sitovien ihmisoikeussopimusten valvojat ovat kiinnittäneet jo pitkään huomiota siihen, ettei Suomen nykyinen lainsäädäntö...

Valtuustopuhe: Espoon budjettisopu

Valtuustopuhe 5.12.2018 Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut, Vihreät ovat tyytyväisiä lähes kaikkien ryhmien välillä saavutettuun budjettisopuun, sillä saamme päätettyä useita strategisesti tärkeitä asioita ryhmien laajalla tuella. On tärkeää, että poliittiset...