Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Budjettineuvotteluihin lähdettäessä kaikilla oli hyvin tiedossa pitkittynyt ja raskas korona-aika. Henkilöstön uupumus, useiden alojen, kuten varhaiskasvatuksen rekrytointihaasteet, kertyneet hoitojonot, oppimis- ja hyvinvointivelka.

Kaikkea ei neuvotteluissa kyetty kerralla ratkomaan ja siksi oleellinen onkin päätöksen osa, jossa todetaan, että osavuosikatsausten yhteydessä huomioidaan ja tarkastellaan vielä uudelleen näitä tarpeita.

Monet tiukat säästöpaineet on kaupungin velkaantumisen johdosta määritelty talouden kestävyys-ohjelmassa, jonka kipupisteitä, kuten koulutuksen henkilöstösäästöjä, joukkoliikenneleikkauksia ja kirjastojen lakkautuksia sovittiin strategianeuvotteluissa korjattavaksi ensi kevään aikana. Tässä budjettikäsittelyssä ne kuitenkin olivat osa pohjaesitystä, eikä jatkotarkasteluakaan tule helpottamaan sote-uudistuksen tuoma muutos Espoon talouteen. Selvää on kuitenkin se, että niin asukkaat kuin ilmastotavoitteet asettavat meille korjauspaineita taken kirjauksiin.

Yksi take-ohjelman tiukka raami koskee investointeja. Koulukorjauksissa on edetty etupainotteisesti kymmenen vuoden ohjelmassa, silti uusien koulu- ja päiväkotitilojen tarve on yhä mittava ja uusia asuinalueita uusine tilatarpeineen syntyy. Jotta aiemmin sovitusta aikataulusta Jupperin koulun osalta voitiin pitää kiinni, siirrettiin tilaohjelman ulkopuolelle päiväkotihankkeita, joita todella tarvitaan. Take-ohjelman tavoitteena on yksityisen varhaiskasvatuksen osuuden kasvu, mutta esitän valtuustotoiveen, että jos yksityistä varhaiskasvatusta ei rakennu kyseisille alueille ja nyt poistettujen hankkeiden aikataulussa varhaiskasvatuspaikkatarvetta paikkaamaan, hankkeet pyritään palauttamaan investointiohjelmaan. Myös lukioiden osalta Kiviruukin lukion syntyä on syytä kiirehtiä. Vihreillä olisi ollut valmiutta lykätä tiehankkeita riittävien koulu- ja päiväkotihankkeiden etenemiseksi.

Arvoisa puheenjohtaja,

Vihreissä neuvottelujen painopisteitä oli lasten ja nuorten hyvinvointi ja oppiminen. Olemmekin tyytyväisiä, että saimme ohjattua rahoitusta koronasta johtuvan oppimisvelan purkamiseen. Vihreiden mukanaolo vähensi myös perusopetukseen kohdistuneita leikkauksia ja kasvatti varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssia. Mahdollisuuksia lisätä tukea esimerkiksi koulunkäynninohjaajien tai yhteisöpedagogien avulla voidaan ottaa käyttöön opetusresurssin rinnalla. Toivon silti syvästi, että osavuosikatsauksissa voimme poistaa tuntiresurssiin jääneen leikkauksen, joka on aivan väärä toimi etenkin tällaisena aikana.

Saimme pientä lisäystä myös varhaiskasvatuksen henkilöstöresurssiin. Lisäksi tutkitaan mahdollisuutta palkata päiväkotiapulaisia helpottamaan henkilöstön jaksamista ja selvitetään monimuotokoulutusta, työsuhdeasuntoja sekä palkkausta henkilöstön rekrytointia ja pysyvyyttä vahvistavina keinoina. Henkilöstön jaksaminen ja riittävyys nousivatkin näissä neuvotteluissa entistä suurempaan rooliin.

Vihreät ovat tyytyväisiä, että mielenterveyspalvelujen saatavuutta vahvistetaan ja terapiatakuun käyttöönottoa aletaan selvittää.

Myös hoitojonojen purkamiseen tähtääviin toimiin kuten liikkuvan sairaalan toiminnan ja digipalvelujen kehittämiseen saatu lisärahoitus tuli tarpeeseen. Vahvistimme myös muun muassa Espoon sairaalan päivystysosaston toimintaa.

Pieni, mutta tärkeä korjaus aiempiin päätöksiin on Tyttöjen talon toiminnan jatkuvuuden turvaaminen Loisto Setlementin vetämänä toimintana, mistä asukkaat keräsivät yli 5000 allekirjoittajan addressinkin.

Nyt on entistä tärkeämpää satsata nuorten hyvinvointiin ja ehkäistä alkanutta syrjäytymiskehitystä esimerkiksi vahvistamalla harrastustoimintaa ja nuorisotyötä.

Kirjastojen lakkautuksia puidaan vielä keväällä talouden kestävyysohjelman kipupisteiden tarkastelussa, mutta nyt varmistettiin Laajalahden kirjaston jatko ensi vuodelle. Sekä Laajalahden ja Soukan osalta tehdään tilaselvitystä toiminnan jatkosta. Tyhjillään tai vajaalla käytöllä olevia tiloja pyritään entistä pontevammin korjaamaan ja saamaan käyttöön. Tyhjä tila kylän parhaalla paikalla, ei jatkossa saisi enää olla Espoossa tavattu ilmiö.

Pieniä tärkeitä voittoja saatiin neuvoteltua myös mm. Karhusaaren, Träskändan, Henttaan kylätalon remontteihin. Ja teatteritilan etenemisestä iloitsemme kaikki.

Jo Espoo-tarinassa valtuusto linjasi tiukan tavoitteen luonnon monimuotoisuuden elpymisestä ja kokonaisheikentymätöömyydestä vuoteen 2035 mennessä. Tätä toteuttamaan lisättiin nyt rahoitusta luonnon ja vesiensuojeluun. Ilmastotavoitteita tullaan jatkossa seuraamaan entistä selkeämmin ilmastovahti -seurantatyökalun avulla.

Lopuksi vielä kiitoksia neuvottelijoille ja virkamiehille varsin poikkeuksellisen ja menettelytavoiltaan hankalan neuvotteluprosessin läpiviennistä.