Arvoisa puhemies!

Koronatilanteen vuoksi olemme joutuneet sulkemaan maamme rajat. Tämä vaikuttaa merkittävällä tavalla talouteen ja yrittäjyyteen. Negatiiviset vaikutukset heijastuvat myös kirjaimellisesti ruohonjuuritasolle, puutarha- ja maataloussektorille.  

Hallituksen esityksen perustelu toteaa, että maa- ja metsätalousministeriön arvioiden mukaan normaalivuonna puutarhasektorilla ulkomaista työvoimaa on koko vuonna noin 16 000 henkeä. Tätä kyseistä työvoimaa tarvitaan nyt keväällä taimien istuttamiseen ja siementen kylvämiseen, kesällä ja syksyllä sadon korjaamiseen. Maatalousyrittäjät kipuilevat tilanteessa, sillä taimien ja siementen tilaamista ei välttämättä uskalleta tehdä, jos työvoiman riittävyydestä ei ole varmuutta. Tämän takia, jos työvoimaa ei saada seuraavien viikkojen ja kuukausien aikana riittävästi, ei välttämättä aiempien vuosien tapaan ole vastaavaa satoa, jota syksyllä korjata. 

Nyt annettu esitys helpottaa Suomessa jo voimassa olevalla oleskeluluvalla olevien kolmansien maiden kansalaisten työnteon jatkamista huoltovarmuuden ja työmarkkinoiden toimivuuden kannalta tärkeillä aloilla ja tehtävissä. Tärkeää on mahdollistaa olemassa olevan työvoiman mahdollisuus siirtyä tehtävästä toiseen, mikä nyt on ollut hyvin hankalaa työlupien kohdistuessa vain yhteen tehtävään yhden yrityksen sisällä. Kun Suomeen ei tällä hetkellä voi matkustaa käytännössä muista maista, eikä uutta työvoimaa ulkomailta ole käytännössä mahdollista juurikaan saada, on esitys erittäin kannatettava. 

Tarvitsemme ratkaisuja esimerkiksi nuorten, jotka ovat nyt menettäneet kesätyönsä, ohjaamiseksi maataloussektorille kausityöhön — moni nuori ei ehkä itse osaa marjanpoimintaan hakeutua. Tiedotusta tarvitaan lisää.

Lisäapua voimme saada myös kielteisen turvapaikka- ja oleskelulupapäätöksen saaneilta ihmisiltä. Niin kutsutut paperittomat olisivat tärkeä voimavara töissä ja tehtävissä, joissa turvaamme maamme huoltovarmuuden. Hyvin monella heistä on jo työvoimaviranomaisen puolto jonkun alan työpaikkaankin, mutta työlupaprosessi on viipynyt ja tilanne on limbo heidän odotellessa joko työlupaa tai pelätessä pakkopalautusta. 

Työlupaprosesseja tulee vauhdittaa ripeästi maassa jo oleskelevien maahanmuuttajataustaisten osalta. Lisäksi heidän osaltaan työnteko-oikeuden tulisi alkaa heti, ei vasta kolmen tai kuuden kuukauden kuluttua. Samoin jo työskennelleiden uusintahakemusten aivan älytön viime kesänä alkanut kolmen tai kuuden kuukauden karenssi on syytä kiireesti poistaa, jotta työnteko voi jatkua tauotta. Työn vastaanottamisen kannattavuutta on syytä parantaa esimerkiksi kausityössä muuallakin kuin kotipaikkakunnalla.