Vihreiden puoluevaltuusto hyväksyi uuden maahanmuuttopoliittisen ohjelman sunnuntaina 27.11. Vihreän maahanmuuttopolitiikan lähtökohtana ovat ihmisoikeudet. Vihreät haluavat edistää maailmaa, jossa on mahdollista muuttaa sujuvasti ja turvallisesti maasta toiseen, oli syynä sitten turvan tarve, työ, opiskelu, perhe tai rakkaus.

Uuden ohjelman mukaan on huolehdittava siitä, että jokaisella Suomeen muuttaneella on maahantulon syystä riippumatta parhaat mahdollisuudet työllistyä, tulla toimeen ja osallistua yhteiskuntaan.

– Oikeuden ja tosiasiallisen mahdollisuuden työntekoon ja osallisuuteen yhteiskunnassa tulee olla yksi tulevien vuosien maahanmuuttopolitiikan keskeisimmistä tavoitteista, sillä työhön johtavalla maahanmuutolla on iso roolin hyvinvointivaltion tulevaisuuden kestävyyden kannalta, linjaa maahanmuuttopoliittisen ohjelman työryhmää johtanut kansanedustaja Inka Hopsu.

Maahanmuuttajien työllistymisen esteiden purkamiseen ohjelmassa linjataan lukuisia keinoja.

– Meidän tulee poistaa työntekijöiden oleskelulupien saatavuusharkinta sekä toimiala- ja työtehtävärajoitukset. Yritysten ja julkisen sektorin yksi pääviesteistä on viime vuodet ollut työvoimapula, mikä estää yritysten kasvua ja toisaalta vaikeuttaa palveluiden laadukasta järjestämistä, Hopsu kertoo.

– Työnteko tulee mahdollistaa Suomeen saapuville poistamalla karenssiajat ja myöntämällä oikeus työntekoon kaikille oleskeluluvan saaneille. Haluamme myös kokeilla työnhakuviisumia, joka ei oikeuttaisi sosiaaliturvaan, mutta jossa maahantulo työpaikan löytymiseksi olisi mahdollista ilman jo tiedossa olevaa työpaikkaa, Hopsu sanoo.

– Liian usein kielitaito muodostuu työn aloittamisen esteeksi. Kielikoulutusta tulee lisätä niin, että kaikki halukkaat pääsevät siihen jonotuksesta ja kielenoppiminen työn ohessa mahdollistuu entistä paremmin. Ehdotamme, että työnantajille korvataan ensimmäisen vuoden aikana tarjottava kielikoulutus, lisätään oppisopimuskoulutusta ja kokeillaan mentorimalleja, joilla tuetaan kielitaidoltaan aloittelevaa työntekijää, Hopsu sanoo.

Ohjelmassa korostetaan myös, että Suomen on kannettava vastuunsa kansainvälistä suojelua tarjoavana maana.

– Paras keino taata turvallinen reitti kansainvälistä suojelua tarvitseville on pakolaiskiintiön nostaminen aluksi vähintään 3000:een ihmiseen vuodessa. Sen lisäksi tarvitaan esimerkiksi humanitaarisen viisumin käyttöönotto, jolla esimerkiksi ihmisoikeuspuolustajat, toisinajattelijat ja kriittiset toimittajat pääsevät turvaan, sanoo Hopsu.

Vihreiden mukaan perheenyhdistämisen tulisi olla mahdollista ilman toimeentulorajoja, jotta oikeus perhe-elämään olisi mahdollista jokaiselle varallisuudesta riippumatta. Tämä vahvistaisi myös kotoutumista.

– Yhteiskuntamme pitäisi päästä irti erilaisista asenteellisista jaotteluista “meihin ja muihin” tai “hyviin ja huonoihin” maahanmuuttajiin, sanoo Hopsu.

Maahanmuuttopoliittinen ohjelma on luettavissa Vihreiden verkkosivuilla osoitteessa:
https://www.vihreat.fi/maahanmuuttopoliittinen-ohjelma/


Lisätiedot

Inka Hopsu
Vihreiden kansanedustaja
Puh: 09 432 3054
inka.hopsu@eduskunta.fi

Ville-Veikko Mastomäki
Vihreiden viestintäpäällikkö
Puh: +358407641684
ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi