Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Laadukas varhaiskasvatus kaventaa lasten välisiä eroja oppimisessa ja ehkäisee syrjäytymistä. Jokaisella lapsella tulee olla tähän oikeus riippumatta vanhempien tilanteesta ja siitä, kuinka kauan lapset tulevat Suomessa olemaan. Tätä, kun ei useinkaan heti voida tietää ja malli, jossa osa lapsista joutuu odottelemaan vuosia varhaiskasvatukseen pääsyä johtaa osaltaan myös äitien heikkoon kotoutumiseen, työllistymisen hidastumiseen ja lasten suomen tai ruotsin kielitaidon ja kouluvalmiuksien hitaampaan saavuttamiseen.

Laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, jotka syystä tai toisesta ovat haavoittuvassa asemassa. Tällainen haavoittuva tilanne on esimerkiksi monella Ukrainasta sotaa paenneella lapsella, mutta myös monella muulla pakolaistilanteesta tai kriisin keskeltä tulleella. Vanhemmilla voi olla traumoja, unettomuutta, suurta huolta omaisista. Nämä vaikuttavat merkittävästi lapsen elämään. Myöskään paperittomuuden ei pidä olla peruste jättää lasta varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Turvapaikanhakijalapsilla sekä paperittomilla on jo nyt oikeus osallistua perusopetukseen, joten ei ole mitään syytä jättää näitä lapsia sitä edeltävän ja siihen valmistavan varhaiskasvatuksen ulkopuolelle.

Hallitus ja eduskunta muuttivat lainsäädäntöä niin, että niin Ukrainasta tulleiden tilapäistäsuojelua saavien kuin turvapaikkaahakeneiden lasten ja paperittomien lasten varhaiskasvatuksen kustannukset kompensoidaan kunnille. Aloitevastaus listaa paljon Espoon haasteita tämän toteuttamisessa, sillä vasta vastauksen viimeisessä kappaleessa on kaupunginhallituksen palautuksen jälkeen huomioitu tehty lakimuutos.

Kiitos valmistelijoille, että vastaus ja varhaiskasvatusmahdollisuus nyt palautuksen jälkeen kattaa nämä kaikki ryhmät myös Espoossa, sillä siinä sitoudutaan tätä rahoitusta tänä vuonna hakemaan Espoolle. Esimerkiksi Helsinki on jo pidempään tarjonnut varhaiskasvatuksen kaikille lapsille riippumatta vanhempien työllisyystilanteesta. Samoin Vantaa tarjoaa varhaiskasvatuksen kaikille lapsille ilman lapsikohtaista erillistä harkintaa, mitä Espoo siis on yhä tähän asti noudattanut. On lyhytnäköistä säästää yhdessä kohtaa ja aiheuttaa sitten lisähaasteita niin kouluille kuin työllisyystilanteeseen.
Espoosta on linjamme vuoksi tullut useamman kerran tälläkin valtuustokaudella palautetta murheellisista tilanteista, joissa vanhempi olisi työllistynyt, mutta varhaiskasvatuspaikkaa minkään järkevän etäisyyden päästä autottomille perheille ei ole löydetty työllistymisen vaatimalla aikataululla, ja näin niin lapsi kuin äiti ovat yhä jääneet ilman mahdollisuutta kotoutua. Myös äitien osallistuminen kielikoulutukseen saadaan onnistuneesti torpattua näin, kursseja, joihin saa ottaa lapset mukaan on valittettavan vähän.

Toivottavasti muutos varhaiskasvatukseen pääsyyn on tämän jälkeen myös pysyvä ja paikkatarpeen kasvuun löydetään ratkaisuja yhdessä valtion, ja varhaiskasvatuksen opettajien ja muun koulutetun henkilöstön riittävän määrän osalta myös yhteistyössä yliopistojen, korkeakoulujen ja oppilaitosten kanssa.

Kunnan rooli ei kuitenkaan ole vähäinen, emmekä voi omaa vastuutamme täällä välttää. Elämiseen riittävä palkkaus, hyvä johtaminen, riittävät tilat, pysyvät sijaiset ja mielellään myös pysyvät lapsiryhmät, ovat niin tekijöitä jotka saavat henkilöstön pysymään alalla. Tiedämme, että näissä kaikissa meillä Espoossakin riittää tekemistä, tilojen ja henkilöstön puute on jatkuva. Meidän tehtävämme on ne varmistaa.

Myös työoloissa riittää tekemistä, ehkä moni meistä kuvittelee, että 80-luvun tapaan yhäkin yksi varhaiskasvatuksen opettajan ja hoitajan tiimi saisi pysyä päivän yhdessä ryhmässä ja päivä olisi siksi rauhallinen ja työsarka mahdollinen toteuttaa hyvin. Valitettavasti resurssit on nyt laskettu niin tiukalle, että aikuiset joutuvat vaihtamaan ryhmiä kesken päivän, kun osa lapsista haetaan aiemmin kotiin. Näin lasketaan henkilöstömitoituksen kirjaimen toteutumista, ei hengen. Tämä laskenta on yleistä kaikissa kunnissa ja sen muuttaminen vaatisi koko neuvotteluissa normaalisti jaetun liikkumavaran käyttöä. Pian olemme kuitenkin tilanteessa, jossa alalla ei enää jakseta ja kaikki keinot on otettava käyttöön. Kuten budjettineuvotteluissa linjasimme tarvitsemme lisää oppisopimus- ja monimuotokoulutusta, jotta alalle tulleet voivat pätevöityä.

Tämä vastaus ja varhaiskasvatuksen salliminen kaikille lapsille ilman erillistä harkintaa on kuitenkin lasten kannalta ainoa oikea ratkaisu ja siksi lämmin kiitos aloitteen allekirjoittaneille ja vastauksen valmistelleille.

Inkan valtuustoaloite Espoon kaupungin sivuilla