Laadukas varhaiskasvatus kaventaa lasten välisiä eroja oppimisessa ja ehkäisee syrjäytymistä. Jokaisella lapsella tulee olla tähän oikeus riippumatta vanhempien tilanteesta ja siitä, kuinka kauan lapset tulevat Suomessa olemaan. Laadukas varhaiskasvatus on erityisen tärkeää niille lapsille, jotka syystä tai toisesta ovat haavoittuvassa asemassa. Tällainen haavoittuva tilanne on esimerkiksi monella Ukrainasta sotaa paenneella lapsella. Lainvalmistelu niin Ukrainasta tulleiden kuin turvapaikkaahakeneiden lasten varhaiskasvatusoikeuden turvaamisesta on käynnissä ja olisi hyvä, että Espoo valmistautuu ja etenee asiassa mahdollisimman pian, esimerkiksi Helsinki tarjoaa jo varhaiskasvatuksen kaikille lapsille.

Pitkittyneet turvapaikan hakuprosessit voivat kestää vuosia. Tällä hetkellä Espoossa asuvat turvapaikanhakijalapset eivät pääse varhaiskasvatukseen kuin vasta vanhemman työllistyessä, mikä ei ole lapsen, suomalaisen yhteiskunnan eikä Espoon koulujenkaan etu. Näiden lasten elämässä on jo useita riskitekijöitä. Haavoittuvassa asemassa olevien lasten on erityisen tärkeää päästä varhaiskasvatukseen heidän sosiaalisen kehityksen ja oppimisen kannalta. Pääsy varhaiskasvatukseen tukee myös lasten ja heidän perheidensä mielenterveyttä ja vanhempien nopeampaa työllistymistä.

Myöskään paperittomuuden ei pidä olla peruste jättää lasta varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. Turvapaikanhakijalapsilla sekä paperittomilla on jo nyt oikeus osallistua perusopetukseen, joten ei ole mitään syytä jättää näitä lapsia sitä edeltävän ja siihen valmistavan varhaiskasvatuksen ulkopuolelle. On selvästi nähtävissä, että kielenoppiminen ja koulunaloitus helpottuvat varhaiskasvatukseen osallistuneilla vieraskielisillä lapsilla.

Varhaiskasvatuksen laadun vahvistaminen ja osallistumisasteen nostaminen on tasa-arvon kannalta tärkeää. Mitä varhaisemmin lapsi oppii suomen kielen, sitä nopeammin hän pääsee osaksi yhteisöämme.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Espoo järjestää Ukrainasta tulleille tilapäistä suojelua saaville sekä turvapaikanhakijalapsille varhaiskasvatusta samoilla ehdoilla kuin kaikille muillekin lapsille.

Inka Hopsu

Kansanedustaja, vihr.

Espoon vihreän valtuustoryhmän pj

Kasvun ja oppimisen lautakunnan vpj