Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että kaupunki etsisi monta vuotta tyhjillään ja käyttämättömänä olleelle Matinkylän ratsastustallin tontille toimijaa ja toimintaa, joka voisi olla myös muutakin kuin hevostalliin liittyvää. Esimerkki tällaisesta toiminnasta voisi olla ns. Urban Greencare -luontohyvinvointipuisto.

Kyseinen tontti on voimassa olevassa asemakaavassa pääasiassa hevosurheilukeskuksen korttelialuetta. Kaavan mukainen toiminta on päättynyt ja talleihin liittyvät rakennukset ovat joutuneet tuhopolttojen kohteiksi. Tontilla ei ole ollut kaavan mukaista toimintaa moneen vuoteen, eikä uutta talliyrittäjää ole onnistuttu löytämään.

Matinkylän ratsastustallin alue liittyy luontevasti osaksi Matinkylän ja Suomenojan välistä luontokokonaisuutta. Viereinen Suomenojan lintukosteikko on valtakunnallisesti merkittävä lintujen pesimäalue, joka on suojeltu asemakaavassa ja jonne on Luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmassa (2021) esitetty perustettavaksi luonnonarvopuisto. Ratsastustallin läheisyydessä kulkee myös Rantaraitti.

Tähän ympäristöön sopisi erinomaisesti toiminta, joka mahdollistaisi luonto- ja eläinavusteisten hyvinvointi- ja terveyspalvelujen tuottamisen, nuorten ja lasten koulu- ja kasvatuspalvelut sekä kaikenikäisten asukkaiden vapaa-ajan yhteisöllisyyttä edistävän virkistystoiminnan. Myös laidunkarjan ja kotieläintila-toiminnan mahdollisuuksia on hyvä kartoittaa.

Tarvittaessa kaupungin on hyvä käynnistää alueella kaavamuutos, joka sallii muun viereisen lintulammen herkkään luontoon sopivan toiminnan. Maanomistaja alueella on Espoon kaupunki.

Ehdotamme että kaupunki yhteistyössä Matinkylä-seuran ja alueen muiden toimijoiden kanssa pyrkii hakemaan luontohyvinvointi-toimijaa alueelle.

Inka Hopsu (vihr.) ja Meri Löyttyniemi (vihr.)