Lukuseula on työkalu, joka mahdollistaa systemaattisen lukutaidon, kirjoitustaidon ja matemaattisten taitojen arvioinnin, oppimistaitojen muutoksen seurannan, tuen toimien henkilökohtaisen räätälöinnin ja tuen resurssien tarkan kohdentamisen (Ståhlberg ym., 2020; ks. myös Aro ym., 2011).

Lukuseulalla voidaan arvioida kaikkien peruskoululaisten (1.–9. lk.) taitoja sekä paikantaa luokilta oppilaat, joilla on vaikeuksia edellä mainituissa oppimistaidoissa. Lukuseula auttaisi myös S2- ja S1 -valinnan tekemisessä ja tuen ohjautumisessa tarvetta vastaavasti näille oppilaille. Kaikille teetettävä samansisältöinen testi mahdollistaa oppimistulosten vertailun ja auttaa tuen ohjaamisessa ja sitä kautta tasa-arvoisemman koulutusjärjestelmän tavoittelussa. Tulokset esitetään reaaliaikaisesti helposti tulkittavassa muodossa koulu-, luokka- ja oppilaskohtaisesti, mikä voisi tukea resurssien kohdistamista nykyistä täsmällisemmin.

Lukuseulan tuloksia voidaan hyödyntää muun muassa tiedolla johtamiseen ja interventioiden vaikuttavuuden arviointiin Lukuseulan digitaalisuus vapauttaa aiemmin tulosten tarkistamiseen, pisteyttämiseen ja analysointiin kulunutta aikaa.

Näillä perustein me allekirjoittaneet ehdotamme, että Espoo testaisi lukuseulan käyttöä ja harkitsisi tulosten perusteella sen ottamista pysyvämpään käyttöön.

Espoossa 20.3.2023
Inka Hopsu