Jätetty valtuustossa 9.6.2014

Suomen hallitus hyväksyi lain päästöjen vähentämisestä 80 %:lla vuoteen 2050 mennessä. Merkittävä osuus tämänhetkisistä hiilidioksidipäästöistä syntyy polttomoottoriajoneuvoista tieliikenteessä. Sähköautot ja osa hybridiautoista tarjoavat erittäin vähäpäästöisen vaihtoehdon. Erittäin vähäpäästöisenä autona voidaan pitää autoa, jonka ajonaikaset hiilidioksidipäästöt ovat alle 50 g/km. Selvitysten mukaan jopa noin viidennes harkitsee sähköauton ostamista, joten on laajamittaisesti mahdollista korvata polttomoottoriautoja erittäin vähäpäästöisillä autoilla. Aalto-yliopiston tutkimuksen mukaan sähköautot ovat lupaava keino matkalla älykkääseen kaupunkiverkostoon, ja tähän ympäristöä säästävään kehitykseen tarvitaan myös kaupunkien tukea.

Edellä olevan perusteella esitämme, että Espoossa tuetaan erittäin vähäpäästöistä autoilua laatimalla ja toteuttamalla tästä suunnitelma, jossa huomioidaan mm. seuraavat keinot:

1. Espoon kaupungin työntekijöiden uusiksi autoiksi valitaan erittäin vähäpäästöisiä autoja. Sähköautot soveltuvat erityisesti kaupungin sisäiseen päivittäiseen liikennöintiin. Espoon kaupungilla on mahdollisuus tukea ympäristöystävällisen tekniikan käyttöönottoa omalla esimerkillään.

2. Bussikaistat avataan erittäin vähäpäästöisille autoille. Esimerkiksi Norjassa on hyödynnetty tätä keinoa menestyksekkäästi. Norjassa sähköautojen määrä on moninkertainen Suomeen verrattuna. Sähköautojen merkitys bussiliikenteeseen on takseihin verrattuna häviävän pieni. Sähköautoja on Suomessa alle 500, kun taas takseja on pelkästään pääkaupunkiseudulla noin 2000.

3. Vähäpäästöisten autojen pysäköinti muutetaan edullisemmaksi tai ilmaiseksi, ja selvitetään myös muita kannustimia vähäpäästöisen autoilun kulkutapaosuuden kasvattamiseksi. Parkkimaksujen alennus toimisi indikaattorina positiivisesta suhtautumisesta sähköautoiluun. Esimerkiksi Helsingissä pysäköinti on jo edullisempaa vähäpäästöisille autoille.

4. Vähäpäästöisen autoilun edistämisessä huomioidaan sähköautojen rinnalla myös vähäpäästöiset, biokaasulla kulkevat ajoneuvot.

9.6.2014

Inka Hopsu