Valtuustopuhe 21.1.2019

Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

 

Kiitos vastauksesta valtuustokysymykseen liikenneturvallisuudesta koulu- ja päiväkotialueilla. Sama huoli on ollut monella espoolaisella. Tein asiaan liittyvän lautakunta-aloitteen, jossa ehdotettiin kyselyn järjestämistä kuntalaisille koulu- ja päiväkotimatkojen vaaranpaikoista. Vastauksessa kerrotaan, että kysely on toteutettu ja sen perusteella on laadittu toimenpideohjelma parannettavista kohdista, joita toteutetaan määrärahojen puitteissa.

Huomasin, että tekninen keskus jakoi Wilma-kyselyn lisäksi myös nettikyselyä, jossa vaaranpaikkoja saattoi ilmoittaa. Nyt kuitenkin, kun viimeisimmälle kysyjälle koitin kyselyä etsiä, linkki ei enää toiminutkaan.

 

Tämän vastauksen perusteella kyselyyn tuli pelkästään Wilmassa yli 2500 vastausta. Tämä on minusta sekä hienoa, että huolestuttavaa. Hienoa, että oppilaat ja vanhemmat ovat aktiivisia ja raportoivat tarpeista, huolestuttavaa, jos paikkoja on paljon ja noin moni on huolissaan turvallisuudesta.

Kysely siis osoittautui toimivaksi keinoksi riskipaikkojen tunnistamisessa, esitänkin seuraavat valtuustotoivomukset:

Valtuusto toivoo, että koulu- ja päiväkotien lähialueiden kevyenliikenteen vaarapaikoista kyseltäisiin säännöllisesti oppilailta ja vanhemmilta esimerkiksi avoimella nettikyselyllä.

Valtuusto toivoo, että toimenpideohjelmaa koulumatkojen liikenneturvallisuuden parantamiseksi päivitettäisiin vuosittain ja vaarallisiin paikkoihin puuttutaisiin välittömästi vähintään opastein.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnassa olemme vuosittain syksyisin saneet palautetta siitä, että joissain kouluissa kielletään ykkös-kakkosluokkalaisten koulumatkapyöräily. Tällaista ohjetta ei virkamiesten mukaan kunta tai koulu voi antaa. Toivoisin, että koulutiet ovat niin hyvässä kunnossa, että pienetkin lapset voivat kulkea niitä pyöräillen ja autolla saattamista saadaan vähenemään. Nopeusnäyttöjen lisääminen koulujen läheisyyteen on kannatettava ajatus.

Koulujen remontit ja tietyömaat luovat oman lisääntyneen riskinsä ja näitä paikkoja on paljon. Toivon äärimmäistä huolellisuutta turvallisuusohjeissa, merkinnöissä ja niiden käymisessä läpi kouluilla. Ja sitten me liikenteessä kulkevat, kännykkä kädestä taskuun ja näkyvä heijastin tai pari käyttöön.