Valtuustopuheeksi kirjoitettu 12.12.

Perjantaina saimme vihdoin tarkempaa aikataulua Länsimetron ensimmäisen vaiheen valmistumiselle ja liikennöinnin käynnistymiselle. Vihreiden ryhmä pitää tärkeänä, että metro otetaan käyttöön heti kun se on teknisesti mahdollista. Pidämme hyvään vaihtoehtoa, että liikennöinti aloitetaan huhtikuussa Tapiolaan ja kesäkuussa Matinkylään. Bussiliikenteen osalta liityntäliikenteeseen kannattaa siirtyä kerralla, joten muutaman kuukauden jatkaminen rinnan metroa ja busseja on mahdollinen ratkaisu. Tässä tilanteessa on syytä tehdä muutos ja metroon totuttautuminen asukkaille mahdollisimman helpoksi.

Liikenteen käynnistymisen ajankohdasta olisi ollut tärkeä viestiä jo perjantaina sen sijaan, että HSL jäi pohtimaan asiaa. Jatkossa tarvitaan tiiviimpää yhteistyötä Länsimetro Oy:n ja HSL:n kanssa ja selkeää omistajaohjausta kaupungilta, jotta viesti asukkaille on selkeä.

Tänään päätämme 1. vaiheen lainantakauksen kasvattamisesta. 40% nousu kustannuksiin on kestämätön ja osoittaa, että hankesuunnitelma on aikanaan tehty heppoisin tiedoin tarkoituksella tai tahattomasti. Nyt metro on kuitenkin tehtävä valmiiksi ja varmistettava että vastaavat virheet ävltetään 2. vaiheessa.

2. vaiheen osalta lähtökohta pitää olla, että hankesuunnitelma tehdään ja hyväksytetään päättäjillä varhaisessa vaiheessa realistisena. On järkevää tehdä riittävä määrä sisäänkäyntejä, säältä suojatut vaihtoterminaalit ja huolehtia esteettömyydestä. Ne eivät ole lisäkuluja, vaan ne on sisällytettävä hankkeeseen.

Toisen vaiheen osalta Länsimetron omaa organisaatiota on vahvistettava, jotta saadaan enemmän voimaa tilaajapuolelle urakkahankekokonaisuuden ohjaukseen ja kustannusvalvontaan. On myös syytä ottaa opiksi 1. vaiheen ongelmista ja toisaalta onnistuneista allianssihankkeista, kuten Tampereella.

Vuoden loppuun mennessä on määrä saada tulokset hankkeen viivästymiseen ja kustannusylityksiin johtaneista syistä. Alkuvuodesta on aika vetää niistä johtopäätökset myös hallituksen toiminnan osalta. Nyt uudelle toimitusjohtajalle tarvitaan edellytykset viedä hanke maaliin annetussa aikataulussa.

Vihreiden ryhmä on valmis hyväksymään kaupungin omavelkaisen takauksen määrän korottamisen esitettyyn 771 miljoonaan euroon. Edellytämme kuitenkin, että odottamattomien kulujen 22,7 miljoonan riskivarauksen realisoitumista pyritään kaikin keinoin välttämään. Edellytämme myös reaaliaikaista avointa viestintää kustannus- ja aikataulumuutoksista.