Hyvät ihmisoikeuksien puolustajat, 

Kiitos, kun olette täällä tänään pitämässä esillä palestiinalaisten ja etenkin Gazan katastrofaalista tilannetta ja puolustamassa ihmisoikeuksia. 

Kiitos, että olette valinneet käyttää aikaanne ja pitää ääntä niiden puolesta, joilla ei itsellä ole siihen mahdollisuutta. Juuri nyt meidän on paitsi osoitettava tukemme, myös tehtävä tekoja välittömän tulitauon eteen, pommitusten ja siviilien tappamisen lopettamiseksi Gazassa. 

Tällainen konkreettinen teko Suomelta olisi tuki Etelä-Afrikan kansanmurhakanteelle YK:n kansainvälisessä tuomioistuimessa. Tälle on Vihreiden tuki. Lukuisat ihmisoikeustahot ovat arvioineet, että Gazassa on käsillä kansanmurha. Israel on tappanut ja haavoittanut iskuissaan kymmeniä tuhansia ihmisiä, joista suurin osa on siviilejä ja iso osa lapsia. Kuolleita on jo noin 23 000.

  • Gazassa kuolee noin 115 lasta päivässä ja kaksi äitiä joka tunti
  • 1,9 miljoonaa palestiinalaista on joutunut jättämään kotinsa, mikä on 85 % Gazan asukkaista
  • 3/4 Gazan kouluista on tuhoutunut, ja sairaaloista toiminnassa on alle kolmasosa
  • Gazan asukkaista 93 % kärsii nälästä

Israelin hyökkäys Gazassa on kestänyt jo yli sata päivää muun maailman seuratessa yhä epätoivoisemmaksi muuttuvaa tilannetta. Humanitaarisen avun toimijat ovat soittaneet hälytyskelloja jo pitkään, näin myös YK. Olemme jälleen surullisessa tilanteessa, jossa koko maailma näkee, mitä tapahtuu, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole saanut aikaan riittävä painetta ja historiankirjoitus tulee meidät tästä muistamaan.

Eri toimijoiden mukaan tilanne muuttuu huonommaksi päivä päivältä, kun siviili-infraa on tuhottu sekä vedestä, ruuasta, sairaanhoidosta, polttoaineesta, sähköstä ja elintärkeistä tarvikkeista on pulaa Gazan alueen täydellisen saarron ja Israelin mielivaltaisten iskujen jatkuessa. Tämä kollektiivinen rangaistus miljoonille siviileille on kansainvälisen oikeuden mukaan ehdottomasti kiellettyä ja tuomioistuimen on selvitettävä sotarikokset.  

Kansainvälisen yhteisön on pidettävä huolta, että kaikkien osapuolten vakavat rikokset tutkitaan ja syylliset saatetaan vastuuseen. Kuten YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on huomauttanut, kansainvälinen humanitaarinen oikeus on sitovaa kaikkina aikoina, eikä sen noudattaminen edellytä vastavuoroisuutta. 

Maailman huomion kiinnittyessä Gazan tilanteeseen Länsirannan palestiinalaisten ahdinkoa ei tule myöskään unohtaa. Viime vuosi oli verisin Länsirannalla 20 vuoteen, ja palestiinalaisiin kohdistuva väkivalta Länsirannalla on kasvanut rajusti lokakuun 7. päivän jälkeen. Myös panttivankineuvottelujen ollessa käynnissä, uusia palestiinalaisia päätyi vankilaan mittavia määriä.

Hyvät ystävät,

Ainoa tie väkivallan lopettamiseksi ja kestävän rauhan saavuttamiseksi on konfliktin juurisyiden selvittäminen. Tämä tarkoittaa Palestiinalaisalueen laittoman miehityksen lopettamista, palestiinalaisiin kohdistuvien sortotoimien lopettamista ja palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden tunnustamista. Se vaatii myös Hamasin terroristien tuomitsemista. 

Suomen ja Euroopan unionin tulee toimia päättäväisemmin painostaakseen osapuolia käynnistämään rauhanneuvottelut, joiden tulisi tähdätä kahden valtion malliin alueella. 

Israelin toimet ja israelilaisten poliitikkojen puheet viime kuukausina ovat osoittaneet, ettei sillä ole tarjota Gazan tilanteeseen rauhanomaista ratkaisua, vaan ainoastaan lisää väkivaltaa ja tuhoa. Siksi onkin elintärkeää, että kansainvälinen yhteisö ottaa asiassa aktiivisen roolin. Suomen tulee osana kansainvälistä yhteisöä tehdä kaikkensa väkivallan lopettamiseksi sekä palestiinalaisten ja israelilaisten yhtäläisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi.