Arvoisa puhemies!

Joukkoliikenteen käyttö on korona-aikana vähentynyt merkittävästi, ja joukkoliikenteen järjestäjät ovat vaikeuksissa. Nyt lisätalousarviossa esitetty 30 miljoonan euron tuki on äärimmäisen tärkeä, jotta ei ajauduta joukkoliikenteen karsimiseen tai/ja sekä-että lipun hintojen nostoon. Joukkoliikenteen merkitys hiilineutraalin Suomen rakentamisessa on olennainen, ja jos tätä palvelutasoa joudutaan karsimaan, lipun hinnat nousevat, niin yhä useampi ihminen joutuu valitsemaan yksityisautoilun, ja tämä on aivan päinvastainen suunta kuin toimet, joita tarvitaan. 

Joukkoliikenneyrittäjien tilanteesta on kantautunut huolestuttavia uutisia. Muun muassa Pohjolan Liikenne lopettaa linja-autovuoronsa Länsi-Uudellamaalla kevään lopussa. Syyksi on mainittu koronapandemia ja matkustajamäärien vähentyminen. Toiminta on ollut tappiollista jo parin vuoden ajan. Helsingin seudun liikenne HSL on niin ikään kommentoinut tuen tarpeesta. HSL on hakenut yhteensä 150 miljoonan euron suuruista tukea tälle vuodelle, mutta valtion myöntämä tuki on ollut vain marginaalinen osa siitä. Eli on erittäin tärkeätä, että tätä tukea joukkoliikenteelle jatketaan. 

Kokonaisuudessaan pandemian aikana valtio on tukenut joukkoliikennettä yhteensä 200 miljoonan euron tuilla vuonna 2020 ja viime vuonna 20 miljoonalla. Tässä esityksessä tosiaan on 30 miljoonaa tämmöiseen henkilöliikenteen ostoon suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteeseen ja harvaan asuttujen seutujen välttämättömimpien työ- ja koulu- ja asiointiyhteyksien turvaamiseen, ja tätä tukea on äärimmäisen tärkeä jatkaa. Hyvä, että tätä on luvattu tarkastella seuraavan lisätalousarvion yhteydessä.