Iltalehti uutisoi 20.4. oikeusministerin hajottaneen rasismirikoksia käsitelleen työryhmän. Kyseisen työryhmän tehtävänä oli valmistella rikoslain muuttamista vastaamaan EU:n rasisiminvastaisen puitepäätöksen vaatimuksia. Lehden tietojen mukaan tapahtunutta lakkauttamista edelsi oikeusministeri Leena Meren valtakunnansyyttäjään kohdistama painostus työryhmän jäsenen vaihtamiseksi. 

Työryhmässä valtakunnansyyttäjän toimistoa edusti työryhmässä valtionsyyttäjä Anu Mantila. Mantila on sananvapausrikosten vastuusyyttäjä ja siinä roolissa hän on ollut ajamassa kristillisdemokraattien Päivi Räsäsen syytteitä oikeudessa. Räsästä on syytetty kansanryhmää vastaan kiihottamisesta. 

Suomi on EU:n rikkomusmenettelyssä, koska komission mielestä Suomessa ei ole tarpeeksi kattavasti kriminalisoitu rasistisia rikoksia, kuten vihaan yllyttämistä.  Komission mukaan Suomen rikoslaissa ei torjuta riittävän tehokkaasti rasismia ja muukalaisvihaa. Kyse on EU:n perusarvoista, eli ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Suomessa rangaistavaksi säädetty kiihottaminen kansanryhmää vastaan on määritelmällisesti suppeampi kuin jäsenvaltioiden vuonna 2008 hyväksymä puitepäätös edellyttää. Työryhmän tehtävänä oli muun ohella uudistaa kansanryhmää vastaan kiihottamista koskevaa rikoslain säännöstä vastaamaan EU-tason sääntelyä. 

Suomi on jo vuosi sitten luvannut komissiolle päivittävänsä lakiaan vastaamaan paremmin EU-tason sääntelyä. Työryhmän näkemyksen mukaan kansainväliset sopimukset edellyttävät säännöksen supistamisen sijaan laajentamaan rangaistussäännöstä siten, että eräät teot, jotka nykyisin tuomittaisiin julkisena kehottamisena rikokseen, kunnianloukkauksena tai laittomana uhkauksena, pitäisi määritellä pikemminkin kiihottamiseksi kansanryhmää vastaan. 

Valtionsyyttäjä on vahvistanut Iltalehdelle, että ministeriöstä oli pyydetty valtakunnansyyttäjää nimeämään työryhmään hänen tilalleen rasisminvastaiseen työryhmään toinen henkilö ja valtakunnansyyttäjän tästä kieltäytyneen. Valtakunnansyyttäjä taas ei kiistänyt tai vahvistanut tietoa lehdelle, vaan oli ohjannut kysymään asiaa ministeriöstä. Oikeusministeri taas ei suostunut kommentoimaan asiaa Iltalehden toimittajalle.

Viime aikoina on uutisoitu myös, että yksi konkreettisin toimenpide hallituksen rasisminvastaisessa tiedonannossa, holokaustin kieltämistä koskevan lainsäädännön valmistelu, on pysähtynyt. 

Rasisminvastaisessa tiedonannossaan hallitus totesi: ”Yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja rasismin poistaminen vaativat toimia, tänään ja huomenna. Yksikään hallitus ei tee maailmaa valmiiksi. Jokaisella hallituksella on velvollisuus tehdä parhaansa.”

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Vaatiko ministeri tosiaan valtionsyyttäjä Anu Mantilan vaihtamista työryhmässä ja millä perusteilla?

Miten ja milloin rasismirikosten rangaistuksia koskevaa lainsäädäntöä aiotaan päivittää EU-tason sääntelyä vastaavaksi?

Mitä hallitus on tehnyt rasismin poistamiseksi tiedonantonsa mukaisesti?