On aivan surkeaa, että metron jatkon kustannukset nousivat näin paljon ja aikataulu lykkäytyy arvioidusta. Hyvää on se, että suunnitelmaa voinee nyt pitää realistisena. Hankkeen hallintoa ei ole pilkottu enää niin pieniin hankkeisiin, että niiden perässä ei pysytä, hankeorganisaatiota on vahvistettu ja turvallisuusmääräyksetkin ovat nyt tiedossa.
 
Niin lykkäytyminen kuin kustannustennousu olivat ensimmäisen vaiheen perusteella kyllä odotettavissa ihan maalaisjärjelläkin arvioiden. Espoolle kustannustennousu tekee tiukkaa myös sote- ja maakuntauudistuksen tuomien rahoituspaineiden vuoksi. Valtiolla tulisi olla järkeä ja ymmärrystä tilanteessa.
 
Joukkoliikenteen heikentyminen Espoossa metron perusteella ei ole päätetty tai toivottu linja. Nyt kun Etelä-Espoon pääsy metron piiriin venyy entisestään tulee suorat bussilinjat niin Espoonlahden alueelta kuin Finnoontien varresta aloittaa mahdollisimman pian uudestaan, jottei siirtymää julkisesta liikenteestä henkilöautoiluun tapahdu entistä enemmän.
 
Jos puheenjohtaja ei olisi katsonut, että liityntäliikenne ei koske tätä päätöstä, olisin esittänyt seuraavan toivomuksen: valtuusto toivoo, että Valmistellaan mahdollisimman pian riittävä keinovalikko Espoonlahden ja Finnoontien alueen toimivan joukkoliikenteen palauttamiseksi mahdollisimman pian.
 
Metron lykkäytyminen tuo mukanaan myös huolen, että metroon sidoksissa olevat maanpäälliset rakennushankkeet venyvät. Erityinen huoli on noussut Espoonlahden alueesta ja Lippulaivan remontista. Kannatan Tiina Pursulan valtuustotoivomusta: Valtuusto toivoo, että Espoonlahden ja Kivenlahden aseman rakennustyömaiden liikennejärjestelyt järjestetään mahdollisimman pian turvallisiksi ja asumista häiritsemättömiksi, ja ettei päivitetyn hankesuunnitelman mukainen metron jatkon lykkääntyminen viivästytä asemaseutujen käynnissä olevia rakennustöitä (kun hän sen esittää).
Valtuustossa 19.3.2018