22.4.2016 Espoon Vihreiden kannanotto

Espoossa on noin 200 alaikäistä turvapaikanhakijaa, jotka ovat tulleet Suomeen yksin ilman huoltajaa. Täällä heidät on otettu hyvin vastaan ja huolehdittu että he pääsisivät uuden, turvallisen elämän alkuun. Nuoret ovat aloittaneet koulunkäynnin ja suomen kielen opettelun, aloittaneet harrastuksia ja tutustuneet espoolaisiin nuoriin ja aikuisiin.

Kun nämä nuoret saavat turvapaikkapäätöksen, heidät ollaan repäisemässä pois seudulta johon he ovat alkaneet monin tavoin kotiutua, ja heidät sijoitetaan asumaan kuka millekin paikkakunnalle eri puolille Suomea. Espooseen he eivät tällä hetkellä voi jäädä, koska Espoossa on vain 12 perheryhmäkotipaikkaa turvapaikan saaneille, ilman huoltajaa maahan tulleille nuorille.

“Nyt on kyse lapsista ja nuorista, jotka ovat joutuneet jättämään kotinsa ja jotka ovat kokeneet vaarallisen pakomatkansa aikana kovia. Perheenyhdistäminen on nykyään käytännössä mahdotonta, joten moni nuori jää yksin Suomeen. Näille lapsille ja nuorille on saattanut juuri alkaa rakentua jonkinlainen turvaverkko ja polku uuteen elämään. Mikä järki on kiskaista juuri asettumaan alkaneet lapset ja nuoret jälleen johonkin uuteen?”, kysyy kaupunginhallituksen jäsen Saara Hyrkkö.

Espoon tulee toimia vastuullisesti ja huolehtia näistä heikossa asemassa olevista nuorista. Espooseen tarvitaan uusia perheryhmäkoteja turvapaikanhakijanuorille.

“Espoon ja muiden lähialueiden kuntien tulee tarjota kuntapaikka täällä oleville yksin maahan tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille. Perheryhmäkotipaikkoja tarvitaan nopeasti lisää. Lapsille ja nuorille on jo ehtinyt muodostua lapsen edun ja kehityksen kannalta tärkeitä siteitä asuinpaikkakunnan ihmisiin ja he tarvitsevat pysyvyyttä ja pysyviä, turvallisia ihmissuhteita sekä jatkuvuutta”, sanoo vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

“Suur-Leppävaaran alueella toimii vastaanottokeskuksia jotka on suunnattu ilman huoltajaa maahan tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille. Yhdymmekin Monikulttuurisuuden Mahdollisuudet MoMa ry:n vaatimuksiin, että Espoon kaupunki ryhtyy pikaisiin toimenpiteisiin uusien perheryhmäkotien perustamiseksi ja kotimajoituksen mahdollistamiseksi”, esittää Suur-Leppävaaran Vihreät ry:n varapuheenjohtaja Marika Visakova. “Näin nuorilla säilyisi jo aikaansaadut verkostot ja kotoutuminen uuteen kotimaahan olisi helpompaa.”