Kirjoitus on julkaistu Länsiväylässä 12.6.2013 yhdessä Susanna Rahkosen kanssa.

Espoon työväenopistoa ollaan siirtämässä koulutuskuntayhtymä Omnian alaisuuteen. Asiaa ei ole vielä lopullisesti päätetty, mutta kaupunginhallitus on halunnut ohjata valmistelun tähän suuntaan. Valmistelupäätös ei ollut yksimielinen, sillä kaupunginhallituksen vihreät ja yksi demareiden edustaja olisivat halunneet vielä tarkempaa tietoa valmistelun pohjaksi.

Työväenopiston näkökulmasta valmistelusta puuttuu selkeä visio, ellei sellaisena pidetä sivistystoimen johtajakuvioita tai Omnian ja työväenopiston taloudellisia vahvistamispyrkimyksiä. Muutosta on perusteltu lähinnä aikuiskoulutuksen keskittämistarpeilla. Omniaan halutaan perustaa aikuiskoulutuksen palvelukeskus, jossa ammatillisen aikuiskoulutuksen kylkeen liitettäisiin työväenopisto ja aikuislukio. Omnia on monen kunnan omistama kuntayhtymä, joka tarjoaa tutkintoon tähtäävää tavoitteellista koulutusta.

Työväenopiston taustalla taas vaikuttaa satavuotinen kansansivistysaate. Ammatillisen koulutuksen hyötypohjainen ajattelu sotii vahvasti työväenopiston vapaan sivistystyön toimintafilosofiaa vastaan. Siksi muutos on loukannut ja huolettanut monia työväenopistossa opiskelevia. Työväenopisto tuottaa kirjaston ohella ehkä eniten iloa ja hyvinvointia kuntalaisille ja vieläpä varsin kohtuulliseen hintaan. Siksi haluamme puolustaa työväenopiston tulevaisuutta.

Tähän mennessä opiston opiskelijoita ei ole kuultu eikä valmistelu ole ollut kovin avointa. Lopputulosta sekavoittaa se, että ruotsinkielinen työväenopisto on joka tapauksessa päätetty säilyttää kaupungin toimintana ja se erkanisi muusta työväenopistosta. Aikuislukiossa taas ollaan huolissaan opetuksen yleissivistävän luonteen säilymisestä Omniaan yhdistämisen jälkeen. Voi myös kysyä, häivyttääkö aikuislukion sijainti ammatillisen oppilaitoksen kyljessä jotain sen yleissivistävästä vaikutuksesta? Myöskään kustannuksista ja muutosten hyödyistä ja haitoista ei ole vielä olemassa selvityksiä. Tähänastinen selvitys listasi lähinnä kielikurssien ja jumppatuntien hintoja.

Seudullinen päätöksenteko on parhaillaan tarkastelun alla ja Omniakin kuuluu tähän kokonaisuuteen. Olisikin viisasta odottaa hetki metropoliratkaisujen selviämistä. Mielestämme olisi järkevää odottaa myös Osallistuva Espoo -ohjelmaryhmän työn alkamista. Lisäksi valmistelussa olisi oltava mukana myös vaihtoehtoisia kehittämismalleja. Siksi selvittelyn kohteena tulisi olla myös vaihtoehto, jossa työväenopisto ja valittu aikuiskoulutuskokonaisuus toimisi Espoon kaupungin omassa organisaatiossa ja siellä esimerkiksi opetuslautakunnan alaisuudessa. Haluamme myös, että työväenopiston opiskelijat otetaan mukaan valmisteluun ja työväenopiston toiminnan ideointiin.

Olisi virhe päättää työväenopiston tulevaisuudesta kapean valmistelun pohjalta vailla laajempaa keskustelua. Toivomme, että Espoo näyttäisi edelläkävijyytensä
työväenopiston tulevaisuudesta päätettäessä.