​​Kuva: Candice Imbert / Euroopan neuvosto

Kansanedustajat Inka Hopsu (vihr.) ja Mai Kivelä (vas.) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta muistuttavat, että inhimillisten kärsimysten lisäksi sodilla on kauaskantoisia ympäristövaikutuksia. Hopsu ja Kivelä puhuivat aiheesta Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen istunnossa keskiviikkona. Kivelä piti yleiskokouksen vasemmistoryhmän ryhmäpuheenvuoron.

Yleiskokous käsiteltävänä oli brittiläisen kansanedustajan John Howellin raportti aseellisten konfliktien ympäristövaikutuksista.

”Sotatoimet lisäävät metsäpalojen riskiä, myrkylliset jätteet saastuttavat vesiä ja jopa ydinjätteitä voi päätyä ympäristöön. Suomessa Venäjän puuntuonnin tyrehtyminen lisää hakkuita ja venäläisestä energiasta luopuminen turpeen käyttöä, mikä lisää päästöjä”, Hopsu listasi Ukrainassa meneillään olevan Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamia ympäristöongelmia.

Kivelä totesi, että kriisitilanteessa ympäristöasiat eivät ole ihmisten mielessä päällimmäisinä, mutta esimerkiksi Ukrainan peltojen muuttuminen viljelykelvottomiksi voi aiheuttaa pulaa ruoasta ympäri maailman.

”Jos maanviljelijät eivät pääse takaisin pelloilleen, se hidastaa Ukrainan talouden elpymistä ja tuo mukanaan sosiaalisia ongelmia kaikkien muiden sodan aiheuttamien inhimillisten kärsimysten ja traumojen lisäksi”, Kivelä muistutti.

Valtioiden vastuuta rajat ylittävistä ympäristövahingoista tulisi vahvistaa

Raportissaan brittiparlamentaarikko Howell ehdottaa, että Euroopan neuvosto ottaisi parhaillaan valmistelevana olevassa ympäristö- ja ihmisoikeussopimuksessa huomioon myös aseellisten konfliktien ympäristövaikutukset.

Keskustelussa puheenvuoron käyttämään päässeet suomalaiset kansanedustajat pitävät ehdotuksia hyvinä.

”Mietintö puoltaa sitä, että luonnontuhonta määritellään rikokseksi. Kannatan vahvasti tätä ajatusta. Konflikteissa hyökkääjä tulisi saada kustantamaan paitsi jälleenrakennus myös vastaamaan aiheuttamistaan ympäristövahingoista ja osallistumaan niiden korjaamiseen”, Kivelä vaati.

”Samoin kuin tarvitsemme tuomiot sotarikoksille ja kansanmurhalle, tarvitsemme mahdollisuuden tuoda oikeuden eteen myös pahimmat luonnon tuhoajat ja ympäristörikolliset”, Hopsu päätti.

Kivelästä tasa-arvokomitean varapuheenjohtaja

Mai Kivelä valittiin Ranskan Strasbourgissa meneillään olevalla yleiskokouksen istuntoviikolla yleiskokouksen tasa-arvokomitean toiseksi varapuheenjohtajaksi.

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista. Yleiskokoukseen kuuluu varajäsenet mukaan lukien yli 700 kansanedustajaa Euroopan neuvoston 46 jäsenmaasta. Yleiskokous on koolla 23.–27.1.2023.

Lisätiedot:
Kansanedustaja Inka Hopsu 09 432 3054, inka.hopsu(at)eduskunta.fi
Kansanedustaja Mai Kivelä 09 432 3096, mai.kivela(at)eduskuntalfi

Raportti Environmental impact of Armed Conflicts: https://pace.coe.int/en/files/31460

Tiedote eduskunnan sivuilla