​Kuvalähde: ​Etyjin parlamentaarinen yleiskokous.


Kansanedustaja Inka Hopsu (vihr.) Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunnasta muistuttaa, että sotien valtavien inhimillisten kärsimysten rinnalla aseellisten konfliktien ympäristövaikutuksilla on kauaskantoisia seurauksia.

Hopsu puhui aiheesta torstaina Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen syysistunnossa Puolan Varsovassa torstai-iltana. Iltaistunnon teemana oli taloudellisen ja ympäristöturvallisuuden edistäminen kriisien keskellä.

”Sota lisää metsäpalojen riskiä ja ampumatarvikkeiden myrkyllinen jäte saastuttaa vesiä. Jopa ydinjättettä voi päätyä ympäristöön. Suomessa Venäjän puuntuonnin tyrehtyminen lisää hakkuita ja venäläisestä energiasta luopuminen turpeen käyttöä, mikä lisää päästöjä”, hän mainitsi.

Hopsun mukaan energiaturvallisuuden varmistaminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat kaksi ongelmaa, joihin on kuitenkin yksi ratkaisu: kestävä uusiutuva energia.

”Uusiutuvien energialähteiden kuten aurinko- ja tuulivoiman kehittäminen on paras tapa vähentää kasvihuonekaasuja. Kaikki investoinnit olisi nyt suunnattava näihin teknologioihin samalla kun meidän pitää edistää energiatehokkuutta ja energiansäästöä. Emme saa vesittää ilmasto- ja luontotavoitteiden saavuttamista sodan vuoksi.”

Lasten koulunkäynti tärkeää myös kriiseissä

Hopsu otti puheessaan kantaa myös ukrainalaisten lasten kouluun pääsyn puolesta.

”Ajatukseni ovat ukrainalaisten ja kaikkien sodasta kärsivien, erityisesti lasten, luona. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta jokainen lapsi voi jatkaa koulupolkuaan niin Ukrainassa kuin maissa, joihin ovat paenneet. Koulu ja muiden lasten seura tuovat turvallisuuden tunnetta ja antavat toivoa normaalista elämästä. Koulussa käynninkin voi sanoa olevan psykososiaalista tukea. Pelkkä etäopiskelu ei riitä, vaikka se auttaakin.”

Etyjin parlamentaarisen yleiskokouksen syysistunto on koolla Varsovassa 24.–26. marraskuuta.


Lisätiedot:
Kansanedustaja Inka Hopsu
09 432 3054
inka.hopsu(at)eduskunta.fi


Tiedote eduskunnan sivuilla