Opiskelijat toivovat opiskelijalounaiden take away-mahdollisuudesta pysyvää käytäntöä. Vihreiden Inka Hopsu jätti asiasta hallitukselle kirjallisen kysymyksen, jossa kysytään, mitä hallitus aikoo tehdä turvatakseen opiskelijaravintoloiden toiminnan sekä opiskelijoiden mahdollisuuden edulliseen ja terveelliseen ruokaan tulevaisuudessa.


Opiskelijoiden niukkaa toimeentuloa täydentää edullisen opiskelijaruokailun mahdollistava ateriatuki. Ennen verottajan koronapoikkeusta opiskelijalounaiden myynti on ollut mahdollista vain paikalla syötäväksi ja aterioita on voinut ostaa vain yhden kerrallaan. Koronapandemian ajan aterioita on saanut myydä take away -myyntinä ja kaksi kerrallaan. Tämä opiskelijoilta kiitosta saanut linjaus saatiin juuri pidennettyä vuoden loppuun saakka.

Poikkeukset opiskelijalounaiden ulosmyynnissä on koettu opiskelijoiden ja opiskelijaravintoloiden parissa toimivaksi mahdollisuuksiksi ja niiden jatkumista onkin laajasti toivottu.

– Osa korkeakoulujen etä- ja hybriditoimista on jäämässä pysyviksi. Opiskelijaruokailun mahdollisuus vain paikan päällä syöden on jäänne ajalta, jolloin opinnot tarkoittivat vain luentosaleissa istumista. Nykymaailmassa take away -ruoka tukisi opiskelijan arkea, Hopsu kertoo.

Vuoden 2021 KOTT-tutkimuksen mukaan 17.2 % kaikista 18-34 -vuotiaista korkeakouluopiskelijoista on pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin rahaa on saatu ruokaostoksiin lisää. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden keskuudessa tämä osuus on jopa 22.2 %. Hopsu pitää tärkeänä, että opiskelijoille taataan edullinen lounas myös etäopiskelupäivinä.

– Opiskelijaköyhyys on monelle arkea ja tuttuja ovat päivät, kun raha ei riitä ruokaan. Edullisen opiskelija-aterian mahdollisuus on tärkeää etenkin näissä tilanteissa. Take away -mahdollisuuden jatkuminen olisi myös opiskelijaravintoloille kannattavaa, Hopsu lisää.

Koronakriisin aikana opiskelijaravintoloiden liikevaihto putosi alle puoleen ja nyt toimintaa varjostaa Ukrainan sodan aiheuttama voimakas inflaatio ja tuotantokustannusten nousu. Opiskelijaravintoloiden joukossa on opiskelijayhteisöjen omistamia sekä itsenäisesti toimivia eri kokoisia yrityksiä. 

– Poikkeusaikojen vaikutukset opiskelijoiden jaksamiseen ja opiskelukykyyn sekä opiskelijaravintoloiden toiminnan edellytyksiin ovat merkittäviä, nyt kerrottu etämyynnin jatko on tarpeellinen aloitus, Hopsu summaa.


Lisätietoja
 

Inka Hopsu 
p. 09 432 3054 
inka.hopsu@eduskunta.fi