Vihreiden Inka Hopsu jätti asianomaisen ministerin vastattavaksi kirjallisen kysymyksen uudesta työnhakijoiden asiakaspalvelumallista, jotta tulevaisuudessa huomioitaisiin paremmin työnhakijat, joiden työttömyyden päättyminen on jo tiedossa. Hopsun mukaan näin säästettäisiin myös työvoimahallinnon rajallisia resursseja.

Vuoden 2022 toukokuun alussa voimaan tulleet lakimuutokset muodostavat työnhakijan uuden asiakaspalvelumallin. Mallin tarkoitus on parantaa työllistymistä entistä yksilöllisemmällä palvelulla ja uusilla työnhakijan velvoitteilla. Uudessa mallissa työtä haetaan omatoimisesti ja työnhakuun saa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Työnhakijan on haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, jotta oikeus työttömyysturvaan jatkuu. Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus, jonka jälkeen karenssit kiristyvät asteittain.

– Uusi malli ei kuitenkaan toimi järkevästi niiden työnhakijoiden kohdalla, joiden työttömyyden päättyminen on jo tiedossa, esimerkkinä tästä kesätyöttömät opettajat, toisena ryhmänä aikuisten perusopetuksen opiskelijat, Hopsu huomauttaa.

– Jos opettaja jää työttömäksi kesän ajaksi, tai hänellä on jatkuvasti voimassa oleva työsopimus, mutta kesäkaudella ei ole työtä eikä työnantaja maksa palkkaa, on kyseinen henkilö samassa asemassa kuin muut työnhakijat. Uutta mallia siis sovelletaan, vaikka olisi jo tiedossa, että työ jatkuu syksyllä.

Kesätyötön opettaja joutuu työvoimaviranomaisten ohjeita noudattaakseen osallistumaan vaadittuihin toimiin, jottei oikeus työttömyyspäivärahaan vaarannu. Rajallisia resursseja tuhlaantuu, kun palvelutarpeen arviossa on jo selvää, että työttömyyden päättyminen on jo tiedossa. Lisäksi opettajilla on ammattitaitosuoja, jonka mukaan kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana ei ole velvollisuutta hakea tai ottaa vastaan muuta kuin koulutuksen ja kokemuksen mukaista työtä. Ammattitaitosuoja koskee irtisanottuja tai jos määräaikainen palvelussuhde on päättynyt.

– Turha työnhaku ei ole kohtuullista työnhakijoiden kannalta, joiden työsuhde on jatkumassa. Reilua olisi toki päästä näistä opettajan työn palkattomista kesäjaksoista kokonaan eroon, Hopsu lisää.

Uusi työhakuvelvoite rasittaa turhaan myös aikuisten perusopetuksen opiskelijoita. Aikuisten perusopetuksessa opiskelevat päätoimiset opiskelijat opiskelevat saadakseen suomalaisen peruskoulun päättötodistuksen ja heistä valtaosa on maahanmuuttotaustaisia nuoria aikuisia.

– Aikuisten perusopetus on näille opiskelijoille kaikkein hyödyllisin ja kestävin koulutus- ja työllistymispolku, jota ei missään nimessä kannata keskeyttää. Nyt opintojen eteneminen vaarantuu ja yhä useampi työnhakija on tulevaisuudessa ilman minkäänlaista käypää koulupohjaa. Lyhyenkin työsuhteen aloittaminen ja virheet työnhakuvelvoitteen täyttämisessä ajaisivat opiskelijoita todennäköisesti myös toimeentulo-ongelmiin, Hopsu päättää.

Lisätietoja 
Inka Hopsu 
p. 09 432 3054  
inka.hopsu@eduskunta.fi