Kansalaisaloite KAA 8/2019 vp
Toimenpidealoite TPA 29/2019 vp
Valiokunnan mietintö MmVM 9/2022 vp

Inka Hopsu vihr :

Arvoisa puhemies!
Viime perjantaina jälleen yksi saimaannorppa hukkui verkkoon Savonlinnan Haukivedellä. Metsähallituksen mukaan kyseessä oli viime talvena syntynyt kuutti. Vuodesta 2005 lähtien verkkoihin on hukkunut ainakin 72 norppaa. Kalapyydyskuolema onkin saimaannorpan yleisin yksittäinen kuolinsyy. Norppa on arvioitu älyltään koiran tasoiseksi, ja verkkoon hukkuminen on erittäin kivulias tapa kuolla. 

Kannatan kansalaisaloitetta ja siten myös edustaja Pitkon tekemää vastalausetta. 

Nykyisen sääntelyn mukainen Saimaan verkkokalastuskielto kestää huhtikuun puolivälistä kesäkuun loppuun. Rajoitus ei ole riittävä suojelemaan kuutteja. Verkkokalastuskieltoa tulisi pidentää vähintään kuukaudella, jotta pystyisimme suojelemaan varsinkin kuutteja paremmin. Norppaturvallisia kalastustapoja on olemassa, kuten kapeanieluiset katiskat, vieheet ja onget, joten aloite ei uhkaa Saimaan alueella kalastamista mitenkään merkittävästi. Lisäksi verkkokalastuskiellon pidentäminen koskisi pääasiassa vapaa-ajankalastajia ja mökkeilijöitä, sillä ammattikalastajia Saimaalla on melko vähän ja he käyttävät pääasiassa norppaturvallisia pyyntimenetelmiä. Myös edustaja Sirénin esitys on siten erittäin hyvä, ja harmi, ettei edes tämä kanta ole päätynyt valiokunnan kannaksi. 

Minun omat sukujuureni tulevat sieltä Rantasalmelta, ja olen juurikin tällainen mökkiseutulainen, ja myös sillä kokemuksella mieluummin katselen niitä norppia elävinä siellä kivillä ja jätän kalastamisen. Tämä ohjaus ja opastus ja kesäajan rajoitus olisivat mökkiläisten kannalta erittäin tervetulleita. 

Vaikka aktiivisen suojelutyön ansiosta saimaannorppien kanta on vahvistunut, laji on edelleen erittäin uhanalainen. Erityisesti ilmastonmuutos ja sen tuomat leudot talvet heikentävät norpan pesimäoloja ja kanta kasvaa hitaasti. 4—8 kuuttia kuolee vuosittain verkkoihin. Laji on yhä suuressa vaarassa kuolla sukupuuttoon. Norppien tilanne huolettaa ihan syystä suuresti suomalaisia. Verkkokalastus on kiellettävä saimaannorpan levinneisyysalueella. Kansalaisaloite, eli tämä käsittelyssä oleva, keräsi vain kahdessa päivässä tarvittavat 50 000 allekirjoitusta, ja myös kyselyissä 74 prosenttia olisi valmis luopumaan verkkokalastuksesta Saimaalla kokonaan. Saimaannorppa elää vain Suomessa, joten olemme yksin vastuussa norpan säilymisestä. Suomella on velvollisuus suojella norppakantaa myös EU:n luontodirektiivin nojalla. Lisäksi hallitus on sitoutunut Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkenemisen pysäyttämiseen. 

Arvoisa puhemies!
WWF:n Living Planet 2022 ‑raportin mukaan selkärankaisten villieläinten populaatiot ovat kutistuneet keskimäärin 69 prosenttia viimeisten vuosikymmenten aikana. Muokkaamme ja tuhoamme luontoa nopeammin kuin koskaan ihmisen historiassa. Meidän on muutettava tapaa, jolla kulutamme luonnonvaroja ja suhtaudumme luontoarvoihin. Uhanalaisten lajien suojelun ottaminen vakavasti on osa tätä tarvittavaa muutosta. 


Kaikki Inkan puheet eduskunnan sivuilla