Arvoisa puhemies! Keskustelu translaista on käynyt vilkkaana niin täällä eduskunnan sisällä kuin julkisestikin. Valitettavasti viimeaikainen keskustelu on ollut varsinkin transnuorille haavoittavaa ja haitallista. Loukkaavat väitteet sukupuolista kiveen hakattuina totuuksina ja jopa puhdas transfobia vahingoittavat jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään. Todellisuudessa seksuaalisuus ja sukupuoli ovat jotain paljon monimutkaisempaa ja monimuotoista. Toisen ihmisen oikeus elää ja toteuttaa itseään ei voi olla toisen mielipide.

Arvoisa puhemies! Ennakkoluuloja ja syrjintää kohtaavat vähemmistöryhmät voivat psyykkisesti keskimäärin muuta väestöä heikommin. Tämä käy ilmi muun muassa vuoden 2019 kouluterveyskyselystä. Transnuorten psyykkinen hyvinvointi on monella mittarilla heikkoa, ja esimerkiksi masennus ja ahdistuneisuus ovat heillä kolme kertaa yleisempiä kuin muilla nuorilla. Heikompi psyykkinen hyvinvointi näkyy myös kohonneena riskinä itsetuhoisuuteen. Katarina Alangon ”Mitä kuuluu sateenkaarinuorille Suomessa?” -tutkimuksessa havaittiin, että suomalaisista transnuorista jopa 56—68 prosenttia on ajatellut itsemurhaa. Koko väestöstä vakavia ja toistuvia itsemurha-ajatuksia on noin 10—15 prosentilla nuorista. Transnuorten itsemurha-ajatukset ovat siis noin 2—6 kertaa yleisempiä kuin muulla väestöllä. Transnuorten itsemurhariskiä kasvattavat muun muassa ympäristön kielteiset asenteet, syrjintä ja väkivaltakokemukset sekä vihamieliset ja yksipuoliset mediasisällöt. Lainsäädäntö vaikuttaa näihin yhteiskunnan asenteisiin, joten pitääksemme nuoristamme huolta translakia on päivitettävä.

Arvoisa puhemies! On päivänselvää, että tarvitsemme uutta translakia muuttamaan edes joitakin niitä epäkohtia, joita transihmiset ovat Suomessa joutuneet sietämään. Työtä kuitenkin riittää jatkossakin, sillä uusi laki ei esimerkiksi koske alaikäisiä eikä se kiellä intersukupuolisten lasten tarpeetonta kosmeettista kirurgiaa. Tästä näimme Euroopan neuvostossa hienon näyttelyn, jossa aikuiset intersukupuoliset ihmiset kertoivat erilaisten hoitojen ja operaatioiden vaikutuksista heidän elämässään. Toivoisinkin, — en tiedä, jos puhemies voi vaikuttaa — että tämä näyttely voitaisiin saada myös Suomeen.

Näihin lapsen oikeuksien puutteisiin kiinnittivät eduskunnassa huomiota kaikki asiaa käsitelleet valiokunnat. Täysi-ikäisyysvaatimusta ovat kritisoineet esimerkiksi useat ihmisoikeuksien ja lapsen oikeuksien toimijat, esimerkiksi Ihmisoikeuskeskus, eduskunnan oikeusasiamies, lapsiasiainvaltuutettu, yhdenvertaisuusvaltuutettu, Unicef, Lastensuojelun Keskusliitto ja Väestöliitto. Myös YK on ilmaissut tästä huolensa Suomelle.

Tässä edellinen puhuja, edustaja Essayah, nosti tämän Riittakerttu Kaltialan tekstin, jossa valitettavasti pahasti sekoitetaan juridinen sukupuolimerkinnän muutos ja hormonaaliset blokkerihoidot, joissa käytetään aina lääketieteellistä arviota. Tämä on valitettavaa, että keskustelussa tällaista sekaannusta ilmenee ja jopa lääkäreiden puheenvuoroissa.

Irlanti on sallinut sukupuolen vahvistamisen omalla ilmoituksella vuonna 2015. Viiden miljoonan asukkaan eli suunnilleen Suomen kokoisessa maassa ensimmäisen seitsemän vuoden aikana 1 058 vahvisti sukupuolensa. Toistan tämän alun sanoman: toisen ihmisen oikeus elää ja toteuttaa itseään ei voi olla toisen mielipide. Tässä ei ole kyse isosta joukosta, mutta on kyse heidän itsemääräämisoikeudestaan. Toivon sydämestäni, että saamme uuden translain voimaan.

Inkan kaikki puheenvuorot eduskunnassa