Arvoisa puhemies,

Lämmin kiitos kansalaisaloitteen tekijöille. Käyttöhuoneiden kokeilu on ollut esillä jo jonkin aikaa. Olemme yrittäneet puskea sitä täällä eduskunnassa mm. kirjallisin kysymyksin ja ministeri Lindenkin oli valmis asiaan tarttumaan – tuolloin teetetty virkamiesselvitys esittää erillislakia käyttöhuonekokeilulle.

Valitettavasti useassa asiassa vaikuttaa siltä, että eduskunnan ilmapiiri on vielä suurinta osaa suomalaisiakin konservatiivisempi. Toivottavasti tämän aloitteen kohdalla voimme todistaa toisin.

Huumausainekysymyksissä ylipäätään käydään Suomessa hyvin tunnepohjaista keskustelua, jossa tieto liian helposti sivuutetaan ja ongelmilta, kuten kasvaneelta määrältä nuorten huumekuolemia, suljetaan samalla silmät. Kiitos median, on aivan viime vuosina saatu enemmän asiantuntijatietoon pohjaavaa päihdepoliittista ja huumausaineiden käyttöä koskevaa keskustelua myös julkisuuteen. Se, että pohjaamme keskustelun tutkittuun tietoon, ei tarkoita, etteikö erilaisia näkemyksiä silti voisi olla.

Arvoisa puhemies,

Vihreissä siis lämpimästi tuemme käyttöhuonekokeilun saamista liikkeelle mahdollisimman nopeasti. Listaan tiiviisti syitä tähän.

Tärkein syy on ehkäistä huumekuolemia ja infektiosairauksia. Käyttöhuoneiden avulla voitaisiin lisätä käyttäjien saamaa hoitoa ja parantaa ohjausta kuntoutusmahdollisuuksiin. Heidän saamansa tuki ja tieto lisääntyisi. Huoneissa olisi mahdollisuus tartuntatautitestaukseen, haavanhoitoon, puhtaiden välineiden saantiin sekä ammattilaisten kohtaamiseen.

Myös hygieeniset olosuhteet erilaisten julkisten vessojen tai pusikoiden sijaan ehkäisisivät terveysongelmia.

Toinen syy onkin asukkailta tullut toive ympäristön siisteydestä ja turvallisuudesta. Käyttöhuoneet vähentävät ruiskuja ja neuloja kaduilta, puistoista ja julkisista vessoista. Nyt lasten leikkipuistoissakin neuloja tulee vastaan, sillä turvallisia, rauhallisia pistopaikkoja ei ole.

Kolmas syy on myös eettinen. Meidän tulee varmistaa, että hoidamme myös heikossa ja hauraassa asemassa olevia ihmisiä.  Käyttöhuoneet parantaisivatkin käyttäjille suunnattujen palveluiden tavoittavuutta. 

Päihderiippuvuus on sairaus ja huumeiden käyttäjien joukossa on paljon syrjäytyneitä, joilla ei ole kontakteja palveluihin. Heillä on pelkoja viranomaisia kohtaan ja he ovat usein henkisesti ja fyysisesti huonossa kunnossa. Myös heillä on oikeus saada palveluita. Nyt tiedämme, etteivät palvelut ja apu nykymuotoisena tavoita heitä ja tiedämme tavan, jolla voisimme heitä paremmin auttaa. Käyttöhuoneista on kansainvälisesti hyviä kokemuksia, mutta tämän hetkisten huumausaineiden hallussapitoa ja käyttöä koskevien kriminalisointien on katsottu estävän tämän työmuodon tähän asti. Lainvalmistelussa tuleekin huomioida myös henkilöstön oikeudet ja mahdollisuudet työn hoitoon.

Neljäntenä, talouden kannalta varhainen apu on aina edullisempi kuin myöhäinen, ja ennaltaehkäisy vielä kustannustehokkaampaa. Asiantuntijat ovat laajasti yhtä mieltä siitä, että suomalaisen päihdepolitiikan tulisi rangaistusten sijaan painottua ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen. Myös terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittaa käyttöhuoneita.

Tarvitsemme Suomessa lisää inhimillistä ja ennaltaehkäisevää päihdepolitiikkaa, jotta vähennämme niin kovempiin huumeisiin siirtymistä, kärsimystä kuin huumausainekuolemia.