Arvoisa puhemies!

Meidän täytyy jatkuvasti tehdä työtä sen eteen, että meillä todella Suomessa on maailman paras koulutus ja maailman parhaat opettajat. Tällä viikolla olemme lukeneet muun muassa OECD:n raporteista oppimistulosten ja koulutustason laskusta. Erityisen hälyttävää on, miten suuria eroja meillä on päässyt syntymään koulujen välillä ja jopa koulujen sisällä. 

Kaupungeissa on huutava pula lasten ja nuorten parissa työskentelevästä henkilöstöstä — varhaiskasvatuksen opettajia, erityisopettajia ja koulupsykologeja ei löydy, vaikka vakansseja on avoinna. Lapsia joudutaan pahimmillaan käännyttämään päiväkotien ovilta, kun henkilökuntaa ja tiloja ei ole riittävästi. Lasten ja nuorten pahoinvoinnin lisääntyminen ja osaamisen lasku tapahtuu silmiemme edessä. 

Haluan kuitenkin myös kiittää siitä, että tasa-arvorahaan on saatu pysyvä malli ja että Oikeus oppia ‑ohjelman avulla on selvitetty tarpeellisia toimia koulutuksen korjaamiseksi. Haluaisinkin kysyä ministeri Anderssonilta: millaisiin toimiin hallitus [Puhemies koputtaa] aikoo ryhtyä näiden raporttien johdosta? 

Katso tallenne eduskunnan sivuilta

Pöytäkirjan asiakohta PTK 105/2022 vp