Viime vuosien kriisit ovat koetelleet lasten ja nuorten hyvinvointia kovemmin kuin vuosikymmeniin. Monella lapsella ja nuorella on tahtoa tarttua toimeen ja rakentaa toivomaansa tulevaisuutta. Hyödyllisten taitojen ohella harrastuksien yhteisöllisyys luo hyvinvointia ja ehkäisee syrjäytymistä. Partioparlamentaarikot jättävät kirjallisen kysymyksen lasten ja nuorten harrastamisen kokonaisvaltaisesta edistämisestä ja toivovat eduskuntaan ajankohtaiskeskustelua lasten ja nuorten tilanteesta.  

Nyt tarvitaan kokonaisvaltaista panostusta siihen, että jokainen lapsi ja nuori löytää mieleisen harrastuksen ja vapaa-ajan yhteisön. Harrastamisen Suomen mallin vakiinnuttaminen on yksi osa tätä työtä. Lisäksi tarvitaan myös laajaa koordinaatiota nuorisojärjestöjen, harrastusten järjestäjien, julkisten toimijoiden ja nuorten itsensä välillä, jotta löydämme parhaiten lapsia ja nuoria palvelevia ratkaisuja”, vaatii partioparlamentaarikkojen puheenjohtaja, kansanedustaja Mari-Leena Talvitie

Vuoden 2021 nuorisobarometrista ilmenee, että enemmistö nuorista pitää ympäristönsuojelua ja ilmastonmuutoksen hillintää tärkeinä. Kuitenkin 45 % vastanneista koki, ettei ole saanut harrastuksista lainkaan tietoa ympäristöasioista. Valtion nuorisoneuvosto toivoi politiikkasuosituksissaan, että nuorten harrastusten ohjaukseen ja rahoitukseen sisällytetään ympäristökasvatuksen elementtejä. Tässä on harrastusten järjestäjillä paikka vastata nuorten toiveisiin. 

Partioharrastus antaa lapsille ja nuorille tärkeitä tulevaisuustaitoja: partio tarjoaa monipuolisen yhteisön, vahvistaa ja monipuolistaa luontosuhdetta, antaa taitoja aktiiviseen kansalaisuuteen sekä opettaa vastuunkantoa itsestä, toisista ja maailmasta. Partiotoimintaan osallistuu vuosittain noin 65 000 lasta, nuorta ja aikuista.  

Nuorisobarometrin tulokset näyttävät, että myös harrastusten ja vapaa-ajan ympäristökasvatukseen täytyy panostaa. Ilmasto- ja ympäristöasiat ovat tärkeitä lapsille ja nuorille, joten niiden tulee näkyä harrastuksissa. Vastuullisen luonnossa toimimisen opettaminen on oleellinen osa partiokasvatusta ja vastaa toiveeseen ympäristökasvatuksesta”, toteaa partioparlamentaarikkojen varapuheenjohtaja, kansanedustaja Inka Hopsu

Partioviikkoa vietetään vuosittain huhtikuussa ja sitä juhlistetaan erilaisin tapahtumin ympäri maan. Tänä vuonna viikkoa vietetään tänä vuonna 18.–24.4. Partiolaisia voi bongata myös töistä ja koulusta huivit kaulassa!  

Lisätietoja:  

Mari-Leena Talvitie, +358 445 273 288, mari-leena.talvitie@eduskunta.fi 

Inka Hopsu, +358 407 589 545, inka.hopsu@eduskunta.fi