Eduskunnan puhemiehelle,

Kuluvan vuoden toukokuun alussa tuli voimaan useita lakimuutoksia, jotka muodostavat työnhakijan uuden asiakaspalvelumallin eli niin sanotun pohjoismaisen työvoimapalvelumallin. Mallin tarkoitus on parantaa työllistymistä entistä yksilöllisemmällä palvelulla ja uusilla työnhakijan velvoitteilla.

Uudessa mallissa työnhakija hakee työtä omatoimisesti ja saa työnhakuunsa yksilöllistä tukea entistä aikaisemmassa vaiheessa ja tiiviimmin. Työnhakijan on haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, jotta oikeus työttömyysturvaan jatkuu. Ensimmäisestä unohduksesta tai laiminlyönnistä seuraa muistutus, tämän jälkeen asteittain kiristyvät karenssit.

Uusi malli ei kuitenkaan toimi järkevästi niiden työnhakijoiden kohdalla, joiden työttömyyden päättyminen on jo tiedossa, esimerkkinä kesätyöttömät opettajat.

Jos opettaja jää työttömäksi kesän ajaksi, tai hänellä on jatkuvasti voimassa oleva työsopimus, mutta kesäkaudella ei ole työtä eikä työnantaja maksa palkkaa, on kyseinen henkilö samassa asemassa kuin muut työnhakijat. Uutta mallia siis sovelletaan, vaikka olisi jo tiedossa, että työ jatkuu syksyllä.

Kyseinen kesätyötön opettaja joutuu työvoimaviranomaisten ohjeita noudattaakseen osallistumaan vaadittuihin toimiin, jottei oikeus työttömyyspäivärahaan vaarannu. Rajallisia resursseja tuhlaantuu, kun palvelutarpeen arviossa on jo selvää, että työttömyyden päättyminen on jo tiedossa. Opettajilla on myös ammattitaitosuoja, jonka mukaan kolmen ensimmäisen työttömyyskuukauden aikana ei ole velvollisuutta hakea tai ottaa vastaan muuta kuin koulutuksen ja kokemuksen mukaista työtä. Ammattitaitosuoja koskee irtisanottuja tai jos määräaikainen palvelussuhde on päättynyt.

Ei siis ole tarkoituksenmukaista, että työvoimahallinnon rajallisia resursseja käytetään kaavamaisesti työnhakijoihin, joiden työttömyyden päättyminen on jo tiedossa. Tämän huolen on ilmaissut myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Kuinka uudessa työhakijan asiakaspalvelumallin jatkokehittämisessä huomioidaan ne työnhakijat, joiden työttömyyden päättyminen on jo tiedossa, jottei työvoimahallinnon rajallisia resursseja käytettäisi kaavamaisesti kaikkiin työnhakijoihin?

Helsingissä 30.06.2022

Inka Hopsu (vihr.)