Tiedote 3.12.2013

Vihreän valtuustoryhmän mielestä Kalajärvenkallioiden rakentaminen on syytä arvioida uudelleen, koska nykyinen kaavaehdotus uhkaa Kalajärven tilaa, tulee kaupungille kalliiksi ja kompastuisi hyvin todennäköisesti valitusprosessiin.

Kalajärvenkallioiden rakentaminen kolminkertaistaisi asukasmäärän pienen ja matalan järven valuma-alueella ja heikentäisi näin järven tilaa.

– Kaupunkisuunnittelulautakunta edellytti, että kaava-alueelle ja muulle järven valuma-alueelle laaditaan yhtenäinen hulevesien hallintajärjestelmä ja alueen viemäröintisuunnitelmaa täydennetään. Kaavaan ei kuitenkaan ole asetettu tällaisia ehtoja, joten kaavan hyväksyminen mahdollistaisi rakentamisen myös ilman riittäviä järvensuojelutoimia, toteaa kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Tiina Elo.

Kaava-alueen maasto on vaikeasti rakennettavaa ja suuret korkeuserot nostavat vesi- ja viemäriputkien sekä katujen rakentamiskustannuksia. Lisäksi liikennejärjestelyt vaativat merkittävää parantamista.

– Varsinkin tiukassa taloustilanteessa on harkittava tarkkaan, minne kaupungin kannattaa rakentaa uutta kunnallistekniikkaa. Kaava-alueelta saatavat tulot eivät kattaisi syntyviä kuluja, joten alueen toteuttaminen tulisi kaupungille kalliiksi, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Kaava-alue rajoittuu luonnonsuojelualueeseen ja rakentaminen kaventaisi keskeistä ekologista yhteyttä Nuuksion järviylängön ja Vantaan Vestra Petikon välillä. Maakuntakaavassa alue on virkistysaluetta.

– Kaupunkisuunnittelukeskus on juuri käynnistänyt Pohjois-Espoon yleiskaavan päivityksen. Sen sijaan, että puskettaisiin vanhentunutta kaavaa eteenpäin, se kannattaa palauttaa arvioitavaksi uudelleen yleiskaavatyön yhteydessä. Arvokkaalla luontoalueella voi tulevaisuudessa olla merkittävä rooli kasvavan Kalajärven asukkaiden virkistysalueena, toteaa Elo.

Ely-keskus sekä ympäristöjärjestöt ovat suhtautuneet kaavaan kriittisesti, joten kaava tulisi todennäköisesti kaatumaan oikeudessa.

– On turhaa resurssien haaskausta tuottaa kaavoja pyörimään valitusprosessiin. Tällä kaavalla tuhottaisiin luontoarvoja, riskeerattaisiin Kalajärven tila ja tuotettaisiin kaupungille kustannuksia, summaa Hopsu.

Kalajärvenkallioiden kaavasta päätetään valtuustossa 9.12. Kaupunginhallituksessa Vihreät esittivät kaavan palauttamista uudelleenvalmisteltavaksi Espoon pohjoisosien yleiskaavan uudistamisen yhteydessä siten, että huomioidaan alueen luontoarvot, mahdollisen rakentamisen edellyttämät liikennejärjestelyt, vaikutukset Kalajärven tilaan sekä kaavan kokonaistaloudelliset vaikutukset kaupungille.

Vihreiden palautusesitys hävisi niukasti 8-7 ja hylkäysesitys äänin 10-5. Teemme vastaavan palautusesityksen valtuustossa.

Lisätietoja:
Tiina Elo, p. 045 261 7447
Inka Hopsu, p.

Paikallisten asukkaiden tekemä video aiheesta