Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Tein Pitkäjärven kunnostamisesta valtuustoaloitteen vuonna 2017. Saimme kauniin vastauksen mahdollisuuksista ja haasteista, jotka kunnostukseen liittyivät, kuten nytkin. Valitettavasti järven tila ei ole tuosta ajasta parantunut, lisätoimia ei juuri ole saatu.

Talousarvioneuvotteluissa saimme muutama vuosi sitten lisättyä Espooseen myös uuden kipeästi kaivatun limnologin vakanssin. Jotta järviemme tila saadaan oikeasti paranemaan tarvitaan tähän myös kunnon toimintaedellytykset. Lisärahoitusta on haettavissa myös ympäristöministeriöltä. Näihin mahdollisuuksiin pitää tarttua ja heti. Toivon tämän vesistöprioriteetin näkyvän kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä. Kyse ei ole suurista rahasummista.


Jätevesien puhdistaminen rakentamalla vesihuolto järven valuma-alueen asutukselle sekä peltojen ravinnehuuhtoutumien vähentäminen ovat tärkeimpiä vesiensuojelutoimia.

Valtuuston vesihuollon kehittämissuunnitelmasta tekemän päätöksen mukaan esimerkiksi Vanhakartanoon vesihuolto on kuitenkin tulossa vasta vuonna 2026. Vesiensuojelun näkökulmasta vesihuollon rakentamista olisi järkevääkiirehtiä useilla alueilla.

Huonokuntoisten järvien kunnostamisen lisäksi virtavedet tarvitsevat huomiota ja tänä vuonna päivitetäänkin Espoon virtavesiselvitystä. Espoon virtavedet ovat luonnonarvoiltaan rikkaita ja rakentamisen lisäksi niihin vaikuttaa esimerkiksi vedenotto kasteluun. Kalateiden rakentaminen olisi tärkeää uhanalaisille vaelluskaloille. Hieno saavutus tässä on juuri avattu Gumbölen kalatie, tärkeä reitti vaelluskaloille kohti Nuuksion Pitkäjärveä.


Espoon järvet, kuten Pitkäjärvi, Lippajärvi ja Bodom sekä monet muut vesialueet ovat erittäin tärkeitä asukkaiden virkistysalueina sekä arvokkaita luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Vesiensuojelussa ei voi enää pihistellä. Toimia tulee yhä tehdä kustannustehokkaasti ja monen tahon yhteistyönä, mutta riittävästi.

Vesien tilaa heikentää myös ilmastonmuutos. Siksi pitkäjänteinen vesiensuojelu edellyttää myös tehokkaita ilmastotoimia.

Esitänkin seuraavan valtuustotoivomuksen:

Espoon vesiensuojelun toimenpideohjelman toteuttaminen on yksi valtuuston painopisteistä. Sen toimeenpanoon ei kuitenkaan ole vuosi toisensa perään varattu riittäviä resursseja.

Valtuusto toivoo, että Espoon vesistöjen kunnostustoimille valmistellaan kustannusarviot ja vaihtoehtoiset toimenpidesuunnitelmat, jotta talousarvioneuvottelujen yhteydessä on mahdollista konkreettisesti nähdä aikataulu, jolla toimia voidaan edistää. Espoon tulisi myös hakea ympäristöministeriön jakamaa vesiensuojelurahoitusta.