Valtuustopuhe Espoon strategiasta 11.9.2017

Kiitos hyvästä strategianeuvotteluprosessista muille ryhmille ja virkamiehille. Pelkkä tarina ei riittänyt meille tällä kertaa, vaan halusimme tavoitteet ja niiden alle keskeisimmät toimenpiteet myös valtuuston linjattavaksi ja seurattavaksi. Seuraavaksi onkin vuorossa olleellisten tavoitteiden toteutumista mittaavien mittareiden valinta. Toimenpidetasolla mennään välillä jo melko yksityiskohtaiseenkin sisältöön, tämä on osin seurausta siitä, että ryhmissä oli toivetta luopua strategian kanssa osittain päällekkäisestä valtuustosopimuksesta.

Tässä strategiassa linjaamme Espoon painopisteitä, osoitamme suunnan valmistelulle ja valtuustona velvoitamme itsemme myös toteuttamaan ja seuraamaan onnistumista. Toivon strategialle mitä parasta menestystä.

Olen iloinen, että me Vihreät saimme läpi tärkeimmät tavoitteemme.

Haluamme Espoon jatkossakin olevan opetuksen ja varhaiskasvatuksen huippukaupunki. Saimme säilytettyä yhdenvertaisen subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden kaikille espoolaislapsille, henkilömitoitus ja ryhmäkoot säilyvät myös ennallaan. Kokeilu viisivuotiaiden maksuttomasta varhaiskasvatuksesta on myös iso vihreä voitto.

Ryhdymme myös entistä vahvemmin torjumaan lapsiperheköyhyyttä ja asuinalueiden välistä segregaatiota. Haasteellisten alueiden koulujen ja päiväkotien tukemisella, eli niin sanotulla positiivisella diskriminaatiolla, on saavutettu muun muassa Helsingissä todella vaikuttavia tuloksia. On hienoa, että Espoo torjuu eriarvoisuutta. Tarpeellinen lisäys oli myös vahva kirjaus erityisestä tuesta sitä tarvitseville lapsille ja perheille.

Hiilineutraali Espoo vuoteen 2030 mennessä on kunnianhimoinen tavoite ja selkeä osoitus siitä, että Espoo on valmis tekemään kovasti töitä ilmastonmuutosta vastaan. Tärkeässä asemassa tässä taistelussa on joukkoliikenteen ja pyöräilyn lisääminen. Strategian mukaisesti Espoossa varmistetaan sujuvat joukkoliikenneyhteydet, Kaupunkiradan jatkoa edistetään ja pidetään lipunhinnat kohtuullisina. Pyöräliikenteen sujuvuutta lisätään rakentamalla parempia pyöräteitä. Myös rakentamisessa ja Espoon hankinnoissa huomioidaan kestävyys entistä vahvemmin.

Sisäilmaongelmiin puututaan jatkossa ripeästi ja tehokkaasti.

Kaupungin yhteinen tavoite on päästä eroon sisäilmaongelmista ja hätäväistöistä. Korjaukset on toteutettava hallitusti ja riittävän ajoissa. Haluamme, että terveet ja turvalliset päiväkodit ja alakoulut säilyvät jatkossakin lähipalveluna, jotta perheiden arki sujuu.

Strategian tavoitteiden saavuttaminen ja toimenpiteiden toteuttaminen vaatii riittäviä resursseja. Edellytämme, että yhdessä sovitut linjaukset näkyvät kaupunginjohtajan budjettiesityksessä.

Ryhmämme halusi myös strategiassa ottaa kantaa kaupungin poliittisen johtamisen kehittämiseen. Ehdotimme luottamushenkilötyöryhmää valmistelemaan johtamisen uudistamista pormestarimalliin siirtymiseksi. Yksiselitteisesti tälle vaihtoehdolle emme saaneet ryhmien enemmistön tukea, mutta luottamushenkilöjohtamisen kehittäminen nähtiin kaikissa ryhmissä tärkeänä ja tätä valmisteleva työryhmä käynnistää työnsä keväällä.

Sote- ja maakuntauudistus tulevat myös vaatimaan valmistelu- ja linjaustyötä kuluvan kauden aikana. Samoin uudet kasvupalvelut. On tärkeää, että kaupunki jatkossa tunnistaa suuremman roolin työllisyystilanteen parantamisessa.