​Kuva: Camdice Imbert / Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen arkisto.


Kansanedustaja Inka Hopsu (vihr.) Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnasta tukee Kosovon hakemusta Euroopan neuvoston jäseneksi. Hopsu puhui tiistaina Euroopan neuvoston parlamentaarisessa yleiskokouksessa Ranskan Strasbourgissa.

”Jäsenyys Euroopan neuvostossa edellyttää niiden yhteisesti sovittujen normiemme noudattamista. Mielestäni meidän on suhtauduttava myönteisesti jokaiseen Euroopan maahan, joka on halukas sitoutumaan arvoihimme”, hän totesi.

Samalla Hopsu kannusti Euroopan neuvostoa ja Euroopan unionia tukemaan kaikin tavoin Länsi-Balkanin lähentymistä kohti Eurooppaa.

”Rauha, vakaus ja hyvinvointi Balkanilla ovat koko Euroopan etujen mukaisia. On tärkeää, ettei pitkään jäsenyyttä tavoitelleilla Balkanin mailla synny epäoikeudenmukaisuuden kokemusta siitä, että Ukraina ja Moldova saavat kasvavaa tukea ja niiden jäsenyysprosessia edistetään vauhdilla.”

Albania, Bosnia-Hertsegovina, Kroatia, Montenegro, Serbia ja Pohjois-Makedonia ovat liittyneet Euroopan neuvostoon ja Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestö Etyjiin, ja ne kaikki tavoittelevat myös EU:n jäsenyyttä. Toistaiseksi vain Kroatia on Euroopan unionin jäsen.

”Maat ovat erilaisia, mutta ongelmissa on yhteisiä piirteitä kuten poliittinen polarisaatio sekä demokratiaan, ihmisoikeuksiin ja oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvät haasteet. Venäjän kasvava vaikutusvalta alueella ei tasoita polkua Euroopan unioniin”, Hopsu totesi.

Hän muistutti kuulijoitaan myös Youth Initiative for Human Rights -järjestön vuonna 2019 saamasta Euroopan neuvoston Václav Havelille nimetystä ihmisoikeuspalkinnosta. YIHR-järjestö kokoaa yhteen nuoria eri puolilta Balkania edistämään sovintoa.

”Meidän olisi tuettava tällaisia aloitteita, joilla pyritään vahvistamaan demokratiaa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaa. Yhteyttä muuhun Eurooppaan voitaisiin vahvistaa tukemalla nuoriso- ja opiskelijavaihtoa sekä helpottamalla ihmisten vapaata liikkuvuutta”, hän päätti.

Euroopan vanhin ja laajin poliittinen- ja ihmisoikeusjärjestö

Vuonna 1949 perustettu Euroopan neuvosto on maanosan vanhin ja laajin poliittinen yhteistyö- ja ihmisoikeusjärjestö. Jäsenmaiden kansanedustajista koostuva yleiskokous tekee aloitteita ja antaa suosituksia, joiden pohjalta ministerikomitea päättää asioista. Yleiskokoukseen kuuluu varajäsenet mukaan lukien yli 700 kansanedustajaa Euroopan neuvoston 46 jäsenmaasta. Yleiskokous on koolla Ranskan Strasbourgissa 10.–14.10.2022.

Lisätiedot:
Kansanedustaja Inka Hopsu 09 432 3054, inka.hopsu(at)eduskunta.fi

Raportti ”Supporting a European perspective for the Western Balkans”: https://pace.coe.int/en/files/30253/html

Tiedote eduskunnan verkkosivuilla