Orpo-Purran hallitus julkaisi 14.5. luonnoksensa rasismin torjumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpideohjelmaksi ja lähetti sen lausuntokierrokselle. Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu kysyy hallitukselta kirjallisessa kysymyksessä, miksi se ei toimenpideohjelmassaan tunnista riittävästi muslimeihin kohdistuvaa vihamielisyyttä Suomessa ja mitä hallitus aikoo tehdä islamofobian torjumiseksi. 

Islamofobia on rasismin muoto, joka kohdistuu muslimeihin tai muslimiksi oletettuihin henkilöihin, ryhmiin tai yhteisöihin muun muassa väkivallan tekojen, syrjinnän ja rasistisen vihapuheen muodossa. Islamofobian taustalla vaikuttavat muun muassa negatiiviset stereotypiat ja erityispiirteet, jotka liitetään muslimeihin ryhmänä. Uskontokunnan sisäinen diversiteetti on kuitenkin huomattavaa.

— Rasismin torjumisen ja yhdenvertaisuuden edistämisen toimenpideohjelmalle on aito tarve. Suomi on EU:n perusoikeusviraston tutkimuksen mukaan yksi rasistisimmista maista EU:ssa ja lukujenkin valossa myös islamofobian voidaan todeta olevan todellinen ongelma Suomessa, Hopsu toteaa. 

EU:n perusoikeusviraston syksyllä 2023 julkaiseman raportin mukaan Suomi koettiin yhdeksi rasistisimmista maista. Suomessa haastatelluista afrikkalaistaustaisista jopa yli 40 prosenttia oli kokenut rasistista häirintää viimeksi kuluneen vuoden aikana. Erityisesti näkyviin vähemmistöihin kuuluvat henkilöt, kuten rodullistetut ja muslimit, joutuvat kohtaamaan arjessaan rasistista häirintää.

— Islamin uskonto on Suomessa toiseksi suurin uskonto ja tilastokeskuksen mukaan Suomessa on rekisteröity 20 000 muslimia islamilaisiin yhdyskuntiin. Joidenkin arvioiden mukaan todellinen islmaniuskoisten määrä on ehkä jopa 130 000 – 150 000. On tärkeää, että he voivat kotoutua hyvin, löytää työtä ja kokea osallisuutta suomalaisessa yhteiskunnassa, Hopsu toteaa.

Suomalaisessa yhteiskunnassa on merkittävää islamofobista ja muslimeihin kohdistuvaa rasistista puhetta ja käytöstä. Oikeusministeriön (2021) Tekoälyn hyödyntäminen vihapuheen seurannassaraportin mukaan islamofobiaa levitetään sosiaalisen median kautta ja analyysin perusteella sana ‘muslimi’ esiintyy jopa joka neljännessä tekoälyn tunnistamassa vihapuhekommentissa. Raportin aineistona oli noin 12 miljoonaa suomenkielistä nettikirjoitusta syys–lokakuulta 2020, mikä tarkoittaa yli kolmea miljoonaa islamofobista kirjoitusta. EU:n perusoikeusviraston tilastojen mukaan vuosina 2012–2022 Suomen käräjäoikeudessa on islamiin liittyvissä tapauksissa annettu 20 tuomiota. Poliisiammattikorkeakoulun Poliisin tietoon tullut viharikollisuus Suomessa 2022selvityksen mukaan vuonna 2022 uskontoon tai vakaumukseen liittyvissä rikoksissa yleisimmin kohteena olivat islaminuskoiset ja poliisi kirjasikin samana vuonna yhteensä 60 rikosilmoitusta islaminuskoon tai muslimeihin kohdistuvista epäillyistä viharikoksista. 

— Islamofobian torjumiselle on julistettu YK:n kansainvälinen päivä, ja Euroopan komissio on myös nimennyt koordinaattorin muslimivastaisuuden torjuntaan. Huolestuttavaa onkin, että islamofobiaa tai muslimien kohtaamaa vihamielisyyttä ei tunnisteta ollenkaan riittävässä määrin  toimenpideohjelmassa. Muslimit mainitaan vain kerran erikseen tunnistettuna väestöryhmänä, johon voi arjessa kohdistua rasismia ja syrjintää. Tämä johtaa sitten siihen, ettei osata tehdä asianmukaisia toimenpiteitä tai ei tehdä mitään, Hopsu jatkaa. 

— Minun Suomessani jokaisella tulisi olla yhdenvertaiset mahdollisuudet, riippumatta taustastaan, uskonnostaan tai identiteetistään. Haluan, että yhteiskuntarauha ja luottamus vahvistuvat, eikä ihmisiä jaotella meihin ja muihin. Sen vuoksi kysyin hallitukselta, miksi se ei toimenpideohjelmassaan tunnista riittävästi muslimeihin kohdistuvaa vihamielisyyttä Suomessa ja mitä hallitus aikoo tehdä islamofobian torjumiseksi, päättää Hopsu. 

Lisätietoja

Inka Hopsu
kansanedustaja Vihreät
p. 0407589545
inka.hopsu@eduskunta.fi