Leikkaukset joukkoliikenteeseen ovat kestämättömiä

Espoo on taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassaan linjannut neljän miljoonan euron leikkauksen joukkoliikenteeseen. Vihreät vastustivat leikkauksia tuolloin ja jälleen konsernijaoston kokouksessa 20.9. Leikkausten sijaan meidän on satsattava joukkoliikenteen toimivuuteen ja laatuun, jotta ihmisten liikkuminen on mutkatonta myös ilman omaa autoa.

Koronan myötä vähentyneet matkustajamäärät ovat heikentäneet HSL:n taloutta. Rokotekattavuuden parantuessa ja esimerkiksi HSL:n lippukampanjan ansiosta joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat nyt nousussa. Kunnat ja valtio ovat ovat tukeneet  joukkoliikennettä reilusti, jotta palvelun tasoa ei jouduttu hätiköidysti heikentämään tai lippujen hintoja nostamaan.  

Koronatilanteen aiheuttaman poikkeustilanteen ei tule heikentää HSL:n pitkäaikaisia toimintaedellytyksiä Espoossa. Espooseen on valmistumassa lähitulevaisuudessa useita suuria joukkoliikenteen investointeja kuten Länsimetron jatke ja Raide-Jokeri. Esitetyt leikkaukset uhkaavat myös näiden investointien täyden potentiaalin hyödyntämistä, eivätkä mahdollista konsernijaoston jo viime kaudella yhteisesti linjaamien suorien bussilinjojen palauttamista alueille, kuten Finnoontien varsi ja Latokaski, joilla metron tulo merkittävästi hidastaa yhteyksiä.

Kunnan joukkoliikenneosuuksien leikkaaminen tilanteessa, jossa HSL on juuri nousemassa jaloilleen, voi heikentää toimintaa kohtuuttomasti. Se voi myös hidastaa yhtiön taloudellista kehitystä sekä Espoon ilmastotavoitteiden toteutumista. Tukemalla HSL:n toimintaa koronan jälkeen ja uusien raideyhteyksien valmistuessa mahdollistetaan uusien reittien sujuva avaaminen ja vältetään Länsimetron käyttöönotossa koetut ongelmat.

Niin toimivat poikittaisyhteydet kuin suorien bussilinjojen palautukset vaativat Espoolta satsauksia joukkoliikenteeseen ja HSL:ltä espoolaisten tarpeiden kuulemista. Vihreät ovat yhä sitoutuneet B-vyöhykkeen laajentamiseen kattamaan Kehä3:n sisäpuolisen alueen myös Espoossa.

Inka Hopsu, Vihreän valtuustoryhmän pj, kansanedustaja

Peppi Seppälä, Konsernijaoston varapuheenjohtaja

Heli Halava, HSL:n hallituksen jäsen