Teemat

Vaaliteemat 2015

Lapset ja nuoret

Koulutus on yksi hyvinvointivaltion tärkeimpiä tehtäviä ja pienen maan menestykselle elinehto. Lapsiperheet tarvitsevat tukea ja työelämän joustoja. Nuorisotyöttömyys on kansantaloudellisesta ja inhimillisestä
näkökulmasta katsottuna vakava ongelma.

Yrittäjyys, työllisyys ja hyvinvointi

Pienten ja keskisuurten yritysten toimintaedellytysten parantaminen on
järkevää ja kustannustehokasta työllisyys- ja elinkeinopolitiikkaa.

Harmaa talous ja veroparatiisit tulee saada kuriin. Suomen vahvuuksia ovat yhteiskunnan toimivuus ja keskinäinen luottamus. Puhtaassa teknologiassa on yksi mahdollisuuksistamme.

Oikeudenmukainen yhteiskunta tarvitsee hyvää sosiaaliturvaa.
Perustulo sopisi hyvin nykyiseen katkonaiseen työelämään. Se vähentäisi
sosiaaliturvaan liittyvää hallinnollista kankeutta ja poistaisi passivoivat
kannustinloukut.

Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus

Vuonna 2015 neuvotellaan uutta globaalia ilmastosopimusta. Sillä on jo
kiire! Luonto on kaiken taloudellisen toiminnan ja ihmisten fyysisen ja
henkisen hyvinvoinnin perusta. Arjen valinnoilla niin kodeissa kuin
työpaikoilla on merkitystä. Yhteiskunnallisen toiminnan ekologinen
kestävyys tulee varmistaa.

Globaali yhteisvastuu

Maailman ongelmien ja kriisien edessä ei saa heittäytyä toivottomaksi ja
toimettomaksi. Kehitysyhteistyö tukee ihmisoikeuksien vahvistumista,
rakentaa globaalia turvallisuutta sekä ehkäisee pakolaisuutta. Työ rauhan saavuttamiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi on entistä akuutimpaa.

Ihmisten yhdenvertaisuus sekä erilaisuuden ja yksilöllisyyden hyväksyminen ja
arvostaminen ovat lähtökohtia, joista voidaan rakentaa toimiva
monikulttuurinen Suomi, jossa kaikkien panos tulee yhteiseksi hyväksi.