Suomi komeilee useiden erilaisten kansainvälisten hyvinvointia mittaavien indeksien ja mittareiden kärjessä. Perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat kansallisella tasolla varsin hyvin. Laaja ja universaali turvaverkko sekä kattavat hyvinvointipalvelut pyrkivät pitämään huolta jokaisesta.

Suomessa on kuitenkin lukuisia ihmisiä, jotka elävät omassa ”varjoyhteiskunnassaan”. Näillä ihmisryhmillä ei välttämättä ole oikeutta täysimääräiseen turvaverkkoon tai kattaviin hyvinvointipalveluihin. He ovat alttiita laaja-alaiselle hyväksikäytölle ja ihmiskaupalle, joissakin tapauksissa osallistuvat myös itse rikosten tekemiseen. Yksi tällainen ihmisryhmä on kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet turvapaikanhakijat ja paperittomat.

Hallitus on ottanut tavoitteeksi tällä kaudella parantaa useita turvapaikanhakijoihin liittyviä oikeuksia. Muutokset ovat edenneet tuskaisen hitaasti ja vaatineet aina hallituksen neuvotteluja. Jotain on kuitenkin saatu aikaan. Esimerkiksi turvapaikkapuhuttelun osalta hakijan oikeusturvaa on parannettu monilta osin: Sipilän hallituskauden toteuttamat päätökset valitusaikojen lyhennyksistä ja oikeusavustajien palkkauksien muutoksesta peruttiin. Lisäksi nykyinen hallitus on hallitusohjelmallaan sitoutunut siihen, että työllistyneet kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet voivat nykyistä joustavammin saada oleskeluluvan työn perusteella.

Tällä viikolla sisäministeriö julkaisi LAMA-toimintaohjelman, jossa tehdään linjauksia laittoman maahantulon ja maassa oleskelun ehkäisemiseksi. LAMA-ohjelman tarkoituksena onkin ennen kaikkea turvata varjoyhteiskunnissa elävien ihmisryhmien perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, tunnistaa yhteiskunnan tukiverkon ulkopuolella olevat yksilöt ja ehkäistä ihmiskauppaa. Lapsen etu on myös tässä ohjelmassa keskiössä.

Toimintaohjelma on tervetullut! Konkretiaa voisi kyllä olla enemmänkin. Tässä kuitenkin muutama:

-Laaditaan selvitys lainsäädäntömuutoksesta koskien muukalaispassin ja tilapäisen oleskeluluvan myöntämistä tapauksissa, joissa ne myönnettäisiin rajoitetuksi ajaksi, jotta henkilö voi matkustaa hankkimaan matkustusasiakirjan oman maansa viranomaisilta.

-LAMA:ssa myös viitataan aikaisemmin jättämääni kirjalliseen kysymykseen Somalian passin hyväksymisestä matkustusasiakirjana. Toimenpiteisiin on kirjattu, Somalian passin hyväksymistä selvitetään.

-Yksi tärkeimmistä ovat toimenpidekirjaukset hyvinvointipalveluiden jatkuvuudesta ilman oleskeluoikeutta oleville. ”Selvitetään, kuinka viranomaisten yhteistyötä tulisi parantaa ilman oleskeluoikeutta maassa olevien kohdalla, jotta turvataan lakisääteisten palveluiden jatkuvuus ja tarkoituksenmukaisuus. Kehitetään tiedonvaihtoa vastaanottokeskusten ja kuntien välillä, jotta kunnilla olisi asianmukaiset tiedot henkilöistä, jotka oleskelevat maassa vastaanottopalveluiden päättymisen jälkeen”.

Ohjelmaan kirjatuissa toimenpiteistä on tärkeää korostaa juuri perus- ja ihmisoikeusnäkökulman läpileikkaavuutta. Ensiarvoista on se, että vahvistetaan virkamiesten perus- ja ihmisoikeusnormien tuntemusta ja soveltamista käytännön työssä.

Toivottavasti selvitykset eivät kestä turhan kauaa ja ehdotukset saadaan pian vietyä myös käytäntöön!! Hämmästyttää päivä päivältä enemmän, miten muutos toiseen suuntaan tapahtui niin nopeasti, mutta palaaminen ihmisoikeuksia vahvemmin kunnioittaviin toimintatapoihin vaatii selvityksiä, neuvotteluja, pitkällistä valmisteua ja lakimuutoksia. Tästä huolimatta, askelia oikeaan suuntaan tehdään nyt tässä ohjelmassa.

LAMA-ohjelma luettavissa täällä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163072.