Espoo tehostaa ilmastotyötään ja vahvistaa lasten ja nuorten hyvinvointia

Espoon Vihreät ovat tyytyväisiä siihen, että valtuustopuolueet saavuttivat laajan yhteisen näkemyksen kaupungin strategiasta eli Espoo-tarinasta. Ainoastaan perussuomalaiset jäivät sovun ulkopuolelle.

”Strategiassa keskeisenä painopisteenä on kaupungin kestävä elpyminen koronasta sekä koronan aiheuttaman hyvinvointi- ja oppimisvelan kurominen. Vihreät pitää tärkeänä vahvaa panostusta lasten ja nuorten hyvinvointiin, mielenterveyspalvelujen vahvistamiseen sekä vanhusten yksinäisyyden vähentämiseen. Lapsiperheköyhyyden poistaminen on tärkeä keino lisätä hyvinvointia ja vähentää eriarvoisuutta” listaa Vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Inka Hopsu.

Vihreille tärkeää on, että Espoo sitoutuu olemaan vahva sivistyskaupunki.

“Haluamme Espoossa nyt erityisesti vahvistaa koulutuksen tasa-arvoa ja varata riittävät tukitoimet jokaiselle lapselle ja nuorelle.” Hopsu jatkaa. 

“Tärkeä on myös tavoite nostaa varhaiskasvatuksen osallistumisastetta sekä se, että jokaiselle espoolaisnuorelle olisi tarjolla mieluinen harrastus.” hän jatkaa.

Espoo sitoutuu olemaan hyvä työnantaja, joka pitää huolta henkilöstönsä hyvinvoinnista. 

“Meillä on Espoossa valtava pula varhaiskasvatuksen opettajista ja koulupsykologeista. Kaupungin on oltava houkutteleva ja pystyttävä tarjoamaan hyvät työolot uusille tulijoille,” Inka Hopsu sanoo. 

Lähiluonto nousee esille aina, kun asukkailta kysytään, mikä Espoossa on parasta. Nyt lähiluonnon vaaliminen ja luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen on kirjattu koko kaupungin tavoitteeksi.

“On tärkeää, että luonnon monimuotoisuuden vahvistaminen nostetaan strategiassa ilmastonmuutoksen torjunnan rinnalle. Tavoite luonnon monimuotoisuuden elpymiseksi ja kokonaisheikentymättömyyden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä on kunnianhimoinen. Sitä kohti etenemme muun muassa useita uusia luonnonsuojelualueita perustamalla.” kaupunginhallituksen 1. Varapuheenjohtaja Tiina Elo iloitsee.

“Myös ilmastotyöhön saadaan lisää ryhtiä: puuttuvat toimet Espoon hiilineutraaliustavoitteen 2030 saavuttamiseksi tullaan asettamaan pian. Liikenteen päästöjä vähennetään kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edellytyksiä parantamalla.” jatkaa Elo.

Vihreät ovat tehneet hartiavoimin töitä asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ja se työ tuottaa tulosta. “Asukkaiden osallisuutta ja vuorovaikutteisuutta kaikessa kaupungin toiminnassa vahvistetaan viime valtuustokaudella hyväksyttyä Espoon osallisuusmallia toteuttaen ja edelleen kehittäen.” Elo toteaa. 

Valtuuston puheenjohtaja Henna Partanen puolestaan pitää Espoo-tarinan tärkeimpänä kirjauksena sitä, että Espoossa on nollatoleranssi rasismiin. 

“Espoo on inhimillinen ja mukaan ottava kaupunki, jossa jokainen Espoossa asuva on yhtä arvokas.” hän toteaa. 

“Hienoa, että yhdeksi tarinan kärkitavoitteista on nostettu kotoutumisen onnistuminen, sekä työllisyyden vahvistaminen. Etenkin nuorisotyöttömyyden torjumisessa on tärkeä onnistua, sillä seuraukset kantavat pitkälle.” Partanen lisää.