Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Kohtuullinen kompromissi.

Katsoimme eilen lasten kanssa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa puhetta pohtiessani ja mietin sopivia sanapareja kuvaamaan budjettineuvotteluja ja niiden lopputulosta. Neuvotteluprosessia voisi kuvata nihkeän eritahtiseksi, mutta pedantin päämäärätietoiseksi. Neuvotellun ylijäämän jakaminen taas sujui jo suht samat haasteet tiedostaen, mutta paikoitellen eri painoisin askelin, liikkuen kuitenkin suunnilleen samaan suuntaan. Kiitoksia kanssaneuvottelijoille.

Veroprosenttiesitys taas on tämä kohtuullinen kompromissi. Ja joskus on tilanteita, joissa kohtuullinen kompromissi voi olla yhteinen etu. Espoon nykyinen taloustilanne on mielestäni sellainen.

Vuoden 2014 kunnallisveroa nostetaan 0,25 prosenttiyksiköllä eli 18,00 prosenttiin. Tämä on Vihreiden mielestä välttämättömyys. Kiitos kaupunginjohtajalle vastuullisesta veroesityksestä. Kuten kaupunginjohtaja esityksessään, myös vihreä ryhmä näkee kasvavan kaupungin palvelujen tason säilyttämiseksi, suuren tarpeen kasvattaa kaupungin tulopohjaa. Vihreät pitävät tähän tarpeeseen oikeudenmukaisimpana keinona verotusta. Tarve olisi ollut 0,25 prosenttiyksikön korotusta suurempikin, oma esityksemme oli kaupunginjohtajan esityksen kanssa linjassa eli vaadimme puolen prosenttiyksikön korotusta. Valitettavasti tähän ei löytynyt riittävää tukea. Joudumme varmasti palaamaan tähän jo lähitulevaisuudessa. Verotasomme on yhä myös huomattavasti ympäröiviä suuria kaupunkeja alhaisempi.

Tulopohjan kasvattamisen lisäksi, taloudellisesti tiukkoina aikoina on tarpeen tarkastella omaa toimintaansa erityisen tarkkaan ja etsiä rakenteellisia ja prosessien uudistuksia, toiminnan tehostamista käytettävissä olevin resurssein sekä säästöjä. Näitä säästöjä vihreät ei halua lähteä tekemään leikkaamalla asukkaille palveluja tuottavasta henkilöstöstä tai tekemällä lomautusratkaisuja, jotka toisivat hetkellistä taloudellista helpotusta.

Talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelman tuleekin keskittyä etsimään ratkaisuja, joista kertyy säästöä pidemmällä aikavälillä. Tavoitteena on valtuustokauden aikana saada aikaan 70 miljoonan euron tuottavuusparannukset. Siis ei suoraan leikkaukset, vaan tapoja parantaa tuottavuutta.

Tulee etsiä toimintoja, joita voimme organisoida järkevämmin, tästä esimerkkinä haluamme tarkasteluun kaupungin ICT-hallinnon.

Tulee etsiä toimintatapoja, joilla voimme saada aikaan säästöä ja mahdollisesti muitakin positiivisia vaikutuksia. Tästä esimerkkinä energian säästöohjelma tai uudet jätehuollon ratkaisut.

Tulee panostaa toimiin, jotka ennaltaehkäisevät tarvetta kalliimpiin palveluihin ja tuovat samalla hyvinvointia kuntalaisille. Näitä, esimerkiksi perhetyöntekijöitä ja kouluterveydenhuoltoa, harrastustoimintaa sekä riittävää tuntiresurssia tai omaishoitajien jaksamista ja kattavampaa vanhusten kotihoitoa onnistuimmekin budjettineuvottelujen liikkumavaralla huomioimaan. Näitä panostuksia pystyttiin tekemään nostamalla rakentamattoman tontin kiinteistövero 3 prosenttiin. Vihreät olemme esittäneet korotusta rakentamattoman tontin kiinteistöveroon jo useaan otteeseen ja nyt on hyvä todeta, että tämä on yksi neuvottelujen onnistumisista.

Vihreistä tämä on ennen kaikkea ohjaustoimenpide tiiviimpään rakentamiseen ja sitä kautta myös säästöihin kunnan infran rakentamisessa.

Helppoja vuosia ei ole edessäkään, joten on todella tarpeellista, että tuottavuusohjelma pystytään rakentamaan toimivaksi. Tähän tarvitaan jokaisen panosta. On tärkeää, että kunnan työntekijät katsovat tarkkaan omaa toimintaympäristöään ja miettivät ratkaisuja. Samoin on tärkeää, että säästöjä päätettäessä kuuluu kuntalaisten ääni ja poliittinen priorisointi.

Kasvava velkaantuminen ei ole Vihreille helppo pala niellä. Tulevien sukupolvien ei tule joutua maksamaan meidän polvemme käyttämiä palveluita. Huolella tehdyt ja harkitut investoinnit toki tuottavat iloa vielä pitkään, samoin panostus lapsiin ja nuoriin. Kun suurempaa veronkorotusta ei kuitenkaan ollut mahdollista näissä neuvotteluissa saada, näimme tarpeellisena saada tarvittaessa hieman puskuria jyrkille leikkaustoimille, tarvitsemme tasaista siirtymäaikaa ja aikaa etsiä parhaat ratkaisut. Toimintojen tehostamisestakaan kertyvät säästöt eivät tipahda pussiin saman tien, vaan niiden taloudellinen vaikutus alkaa näkyä vähitellen.

Vihreä valtuustoryhmä ryhmä kannattaa neuvoteltuja veroesityksiä.