Kyse on tärkeästä valinnasta. Olemme valitsemassa kaupungin kakkosjohtajaa. Teknisen ja ympäristötoimen johtajan tehtävä on erittäin tärkeä kasvavassa kaupungissa, joka investoi voimakkaasti.

Vihreille on tärkeää, että tehtävän hoitaja ottaa huomioon rakentamisen ja ympäristön kestävän tasapainon. Kestävän kehityksen ja ilmastovaikutusten huomiointi kaikessa kaupungin toiminnassa on ensiarvoisen tärkeää. Tehtävän hyvä hoito vaatii ryhmän mielestä myös hyvää toimialan sisällön osaamista. Tätä osaamista osoittavat vihreiden mielestä parhaiten Kuronen, Penttilä ja Isotalo.

Kaupungin kakkosjohtajalla on myös suuri merkitys kaupungin johtamiskulttuurin kehittämisessä. Johtamistavan merkitys korostuu, kun toimialoilla on läpivietävänään talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelma. Henkilökunta on saatava mukaan kehittämään uusia tapoja toimia.

Kuntalaisten kannalta avoin, nopea viestintä on nykyaikaa. Kunnan päätöksenteon tuntemus ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien aito huomioiminen ovat vihreille tärkeitä perusteita ehdokkaan valinnassa. Kannatamme näillä perustein Matti Kurosta.

Kurosella on kokemusta niin yritysmaailmasta, kunnan päätöksenteosta kuin viime vuosina vastaavasta tehtävästä Lahden kaupungista. Kaikista tehtävistä on kuulunut kiitosta ammattimaisesta työotteesta, yhteistyökyvystä, nöyrästä, kuuntelevasta tavasta johtaa.

Valintaprosessiin vihreä ryhmä on tyytyväinen. Luottamushenkilöt ovat voineet osallistua valintaprosessin vaiheisiin alusta lähtien ja tiedot ovat olleet ryhmien nähtävillä.

Ryhmän vakava toive on, että valinta tehdään keskittyen teknisen- ja ympäristötoimen osaamiseen  sekä kyvykkääseen johtamiseen. Tämän päätöksemme tarkoitus ei ole ratkaista tilaaja-tuottaja-mallin tulevaisuutta. Nyt vastuumme on teknisen toimialan vahva tulevaisuus.