Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut

Keran sijainti olemassa olevan seisakkeen molemmin puolin on hieno, muutaman kymmenen minuutin matka Helsinkiin ja tiheä vuoroväli kaupunkiradan jatkon tultua. Valtuutettu Markkula esittelikin kokonaisuutta hyvin. Toivottavasti myös poikittaisliikenteeseen voidaan jatkossa satsata. Tavoite tulevaisuuden ekologisesta, kiertotalouteen panostavasta asuinalueesta on erinomainen. Toivon, että alueella virinnyt yrittäjä- ja kulttuurimyönteisyys säilyy ja kukoistaa jatkossakin ja tälle turvataan edellytyksiä.

Monipuolinen vaihtoehtoisten asumisratkaisujen laaja kirjo on sekä Kerassa että muuallakin Espoossa on tarpeen. tarvitaan erikokoisia asuntoja erilaisille perheille ja asuntokunnille sekä erilaisille elämäntavoille ja yhä enenevässä määrin mahdollisuuksia tehdä työtä kotoa käsin.

Tärkeää on myös huomioida uudisrakennusten sopiminen yhteen olemassa olevan rakennuskannan ja asukkaiden toiveiden kanssa. Kera kasvaa, mikä on sijaintiin nähden oikea ratkaisu, mutta riittävä viheralueen määrä nousee asukkaiden palautteissa.

Keran kaavassa koulutontin ja päiväkotitontin pihamitoitukset vaikuttavat haastavilta ja ahtailta ja ne on ilmeisesti laskettu mukaan alueen virkistysalue-/puistoneliöihin. Olisi hyvä, että kaavoissa jatkossa osoitetaan koulun ja päiväkotien pihatoiminnoille niiden käyttäjämäärien edellyttämät piha-alueet. Toivottavasti tätä voidaan kaavan puitteissa vielä tarkastella etsien hyvää ratkaisua viereisen puistoalueen kanssa.

Keran hallit ovat saavuttaneet suuren suosion ja kuvaavat hyvin, miten aktiivista yritys-, kulttuuri sekä liikuntatoimintaa saadaan aikaan, kun tarjolla on edullisia tiloja ja lupa olla innovatiivinen. Positiivista palautetta halleista kuuluu ympäri Espoon ja myös naapurikunnista.

Esitänkin alueen kehittämistä koskien seuraavat toivomukset:

7.1 Toivomus (Hopsu Inka)
Valtuusto toivoo, että koulun ja päiväkodin piha-alueet ja puistoalue nivoutuvat hyvin kokonaisuudeksi toteutuen kaavan puitteissa.
7.2 Uusi vastaesitys (Hopsu Inka)
Valtuusto toivoo, että alueen liikunta-, kulttuuri- ja yritysmahdollisuuksista huolehditaan hallien purun aikaan ja jälkeen mahdollisimman hyvin ja halleissa toimineille etsitään mahdollisuuksien mukaan uusia tiloja Espoosta.