Kiitoksia hyvin rakentavasta vastauksesta aloitteeseeni melontaolosuhteiden parantamisesta Espoossa. Kiitos myös siitä, että vastausta valmisteltiin yhdessä melontatoimijoiden kanssa.

Melonnan suosio ulkoliikuntalajina on kasvanut jo vuosia ja harrastajamäärät ovat viime vuosina lisääntyneet voimakkaasti Espoossakin. Suomen Melonta ja Soutuliiton jäseninä toimii tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla 12 seuraa, joissa jäseniä noin 4500. Seurojen ulkopuolisia harrastajia on liiton ulkopuolisissa seuroissa myös tuhansia. Jos lisäksi lasketaan seuroihin kuulumattomat harrastajat ja muualta saapuvat melontavieraat, lähentelee pk-seudulla melojamäärä jo 10 000.

Harrastajien keskuudessa yksi näkyvä seikka on melontalaiturien puute. Erityisesti puute on esteettömistä melontalaitureista, niitä ei juuri ole.

Keskusteluissa seurojen kanssa on saatu esitys melonnan rantautumisverkostosta ja niiden palvelutasosta. Esitetyn rantautumisverkoston palvelut vaihtelevat ranta-alueen rajaamisesta aina laajempaan rantautumisalueeseen, joka pitää sisällään laiturin ja kaluston säilyttämismahdollisuudet sekä muita mahdollisia fasiliteettejä.

Vastauksessa todetaan, että osa kohteista voidaan toteuttaa melko pienillä toimenpiteillä, mutta varsinkin laajempien rantautumisalueiden rakentamiseen tarvitaan erillistä määrärahaa palvelujen toteuttamiseksi.

Esitys rantautumisverkostosta on kuitenkin vastauksen mukaan kokonaisuudessaan toteutettavissa lähivuosina. Eli luen tämän ilolla niin, että tämä tarve huomioidaan tulevien vuosien budjettiesityksissä ja toimet, jotka eivät vaadi kustannuksia jo nopeammin.

Kiitos tästä ja toivottavasti rakentava vuoropuhelu seurojen kanssa jatkuu aktiivisena tulevinakin vuosina.