Espoossa autoillaan paljon, onhan joukkoliikenteessämme vielä paljon kehittämisen varaa. Erityisesti poikittaisliikenne, ja metron valmistuttua liityntäliikenne vaativat lisäpanosta. Tilastojen mukaan Espoossa lyhyitäkin matkoja ajetaan autolla, 1-3 km:n  matkoisat puolet autoillaan ja alle kilometrinkin matkoista viidennes menee Espoossa autoillen.

Voimme ilmatokriisin torjuntatyössä ollakin todella iloisia, että tekninen toimi vastauksessaan toteaa, että Espoossa painotetaan erityisesti joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edistämistä.

Realismia olisi kuitenkin todeta, että ongelmistaan huolimatta, autoiluakin on tarvetta Espoossa kehittää ympäristöystävällisempään suuntaan.

Vaikka sähköauton ja polttomoottriauton ympäristövaikutuksia on vaikea vertailla, kun otetaan huomioon kaikki tekijät auton koko käyttöiältä. Voidaan kuitenkin todeta, että sähköauto on aina vähemmän ympäristöä kuormittava vaihtoehto. Ympäristövaikutukset riippuvat eniten siitä, miten sähkö tuotetaan. Vertailussa vaikuttavin ero sähköauton hyväksi syntyy, kun sähköauton tarvitsema sähkö tuotetaan täysin uusiutuvilla luonnonvaroilla tai ydinvoimalla. Jos taas sähkö tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla, kuten suurin osa sähköstä tällä hetkellä tuotetaan, pienenee autojen välisen ympäristövaikutuksen ero.

Sähkötuotannon nykyiselläkin jakaumalla on sähköauton jättämä ekologinen jalanjälki kuitenkin huomattavasti pienempi. Sama pätee myös muihin vähäpäästöisiin vaihtoehtoihin.

 

Oli myös iloista, mutta myös hämmentävää huomata, että muutaman viikon harkinta-aika on saanut saman ajatuksen edistämisen taakse nyt kokoomusryhmät ympäri pääkaupunkiseutua ja he ovat tänään jättämässä lähes saman sisältöistä valtuustoaloitetta.  Kiitos jo tätä vihreiden aloitetta tukemaan uskaltautuneille Vuornokselle, Mykkäselle ja Palomäelle. Katsotaan kehittyykö virkamiesvalmistelun vastaus positiivisempaan suuntaan.

Vastauksessa mainitun vähäpäästöisistä autoista ruuhkaantuvan bussikaistan ongelman voi varmasti ratkaista, siirtymällä käytännöstä pois, kun nykyisin pääkaupunkiseudulla ajeleva 190 vähäpäästöisen ajoneuvon määrä on merkittävästi kasvanut. Oslosta voimme siis ottaa oppia, sillä siellä näillä samoilla, aloitteessa esittämilläni toimenpiteillä on siellä saatu sähköautoilua edistettyä merkittävästi, ruuhkiksi asti.

Jotta autoilun vähäpäästöisyys edistyisi meilläkin vauhdilla esitän kaksi toivomusta:

Valtuusto toivoo, että Espoon kaupunki pitää kiinni vähintäänkin itse asettamastaan kaupungin autojen päästörajasta, 95g/km vuoteen 2020 mennessä ja pyrkii nopeasti kohti vähäpäästöiseksi autoksi nykyisin määriteltävää 50g/km päästörajaa.

ja

Valtuusto toivoo, että juna- ja metroasemien liityntäpysäköinnissä varataan paikkoja vähäpäästöisille autoille ja rakennetaan latauspisteitä sähköautoille.