Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut,

Korona-vuodet ovat olleet hyvin poikkeuksellisia ja tämä näkyy osavuosikatsauksessa ja tarkastuslautakunnan huomioissa.

Palveluiden sulku- ja rajoitustoimet ovat aiheuttaneet hoivavelan kertymää ja jonot osaan terveyskeskuksista ovat venyneet hurjan pitkiksi. Olisi tärkeää saada rokotuskattavuus niin korkeaksi, että testauksesta ja jäljityksestä vapautuu henkilöstö jo muihin tehtäviin.

Pandemian vaikutukset tulevat heijastumaan kaupungin palveluihin ja talouteen myös tulevina vuosina. Valtuusto hyväksyi Taloudellisesti kestävä Espoo – tuottavuus- ja sopeuttamisohjelman syksyllä 2020. Mittavien säästöjen tavoittelu samaan aikaan, kun käsillä on toipuminen koronasta, niin oppimis- kuin hoivavelasta, työllisyyden elpymisestä ei ole helppo ratkaisu.

Verotulojen kertymä on onneksi lähtenyt kasvuun viime vuodesta ja ylittää ennakoidun merkittävästi.

Verotulojen positiiviseen kehitykseen ovat vaikuttaneet työllisyystilanteen paraneminen sekä yritysten palvelujen uudelleen avaaminen. Silti työttömyystilanne on edelleen huomattavasti korkeammalla tasolla kuin ennen koronakriisiä ja kuntakokeilulla on näytön paikka, kuinka työllisyystoimissa onnistumme. Henkilöstöresurssin riittävyys on tässä tärkeää ja hyvä, että tähän tarpeeseen on Espoossa vastattu.

Vielä hyvät valtuutetut,

valtion koronatukien avulla saamme paikattua opetukseen ja kasvatukseen syntynyttä oppimis- ja nuorten hyvinvointivelkaa ja suuri apu rahoituksesta on myös budjetissa suhteessa oppilasmäärän kasvuun olleiden säästöjen vuoksi.

4,9 me korona-avustukset kohdistuvat pääosin perusopetukseen mm. tukiopetukseen ja osa-aikaiseen eritysopetukseen sekä avustajaresurssin järjestämiseen opetussuunnitelman sisältämien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Perusopetuksen korona-avustusta ei saa käyttää OKM:n ohjeiden mukaan oppilashuollon henkilökunnan palkkakustannuksiin tai oppilashuollon palvelujen ostoon, tähän on erillinen haku oppilashuollon mitoitusten toteuttamiseen liittyen, johon toivottavasti olemme osallistuneet. Lukioissa avustuksesta valtaosa käytetään lukioiden tarpeista riippuen mm. ryhmänohjaajien ohjaukseen, erityisopetukseen, opinto-ohjaukseen, resurssiopettajiin, tukiopetukseen ja opetusryhmien jakamiseen, mutta  myös psykologien ja kuraattorien palkkaukseen.

Oppilashuollon resurssit ovat merkittävä tekijä oppilaiden hyvinvoinnin tuessa, samoin nuorisotyöllä on tärkeä merkitys varhaisessa puuttumisessa ja tuessa, siksi esitän seuraavan valtuustotoivomuksen:

Valtuusto toivoo, että korona-pandemian myötä kasvaneeseen lasten ja nuorten pahoinvointiin vastaamiseksi etsitään keinoja myös nuorisotyön vahvistamiseen, mukaan lukien tyttöjen talon toiminnan jatkaminen sekä oppilashuollon resurssien vahvistamiseen olemassa olevan budjetin sisältä.