Pitkäjärvi on rehevöitynyt ja kesällä 2017 on levää ollut erityisen paljon. Pitkäjärven ongelmana on liian suuri ulkoinen kuormitus, maanviljelyyn liittyvä kuormitus sekä vanhasta kuormituksesta johtuva sisäinen kuormitus.

Pitkäjärvi on tyypiltään runsasravinteinen järvi, ja sen ekologinen tila on luokiteltu välttäväksi ja

kemiallinen tila hyväksi. Ravinne- ja klorofyllipitoisuuksien perusteella Pitkäjärvi on rehevä. Pitkäjärveä on hapetettu vuodesta 1997 alkaen, mutta pohjanläheisen vesikerroksen happitilanne

on ollut silti ajoittain huono ja fosforipitoisuus pohjan lähellä on kasvanut päällysveteen verrattuna. Ympäristökeskuksen arvio on, että nykyiset toimet eivät ole riittäviä.

Järveen on tullut myös haitallinen tulokaskalalaji hopearuutana, jonka kanta on lisääntynyt nopeasti.

Tämän aloitteen allekirjoittajat esittävät, että Espoo ryhtyy ripeästi järven kunnostustoimiin, ettei järven kunto entisestään heikkene.

 

Espoossa 11.9.2017